Miniportrett Anne Mari Halsan

 

 

Miniportrett av Anne Mari Halsan
Styreleder Metro Branding AS
Styremedlem Coop Øst SA
Board Performance Alumn

  1. Hva var den største overgangen fra å være daglig leder til å arbeide ut fra styrer?

Den største forskjellen for meg er at jeg ikke lenger har direkte hånd på «virkemidlene», altsåorganisasjonen og ressursene i selskapet. Å jobbe i et Styre er å jobbe overordnet, men også å jobbe gjennom andre på en annen og mer distansert måte enn i vanlig operasjon.  Det er noen ganger krevende å la være å gå inn og «ta over» når man vil ha noe gjort annerledes, raskere eller bedre, men den grunnleggende tilliten som må være på plass mellom Styret og Administrasjonen må sørge for at man ikke gjør det.

  1. Hva er dine største bidrag i styret?

Mine strategiske evner, min overbevisning om at perfekt kompetanse finnes i summen av erfaring, nysgjerrighet, stamina og formell utdannelse, samt min forretningsteft.  Jeg bruker mye krefter på å holde meg oppdatert og til å ha mot og ork til å tenke annerledes, for å evne å forutse hva som skjer bak neste sving og hva som skal til for å lykkes i et kontinuerlig endret marked. Styrearbeidet gir meg en arena for dette.

  1. Hvordan møter du rollen som styreleder?

Med ærbødighet og engasjement. Jeg har ikke så stor tro på styregrossister som kun skal bruke erfaring fra andre styrer til å gjøre jobben. Jeg tror på å gå «all in», virkelig lære virksomheten og markedet å kjenne, samt huske på rollen som er gitt deg som Styreleder; Å forvalte virksomheten på en måte som gir økt avkastning til eierne, og samtidig gir rom for utvikling og vekst. Forholdet til Administrerende Direktør er avgjørende, det bør være tett og åpent men samtidig distansert nok til at man ser på tingene med to blikk.

  1. Hva opptar deg styrefaglig akkurat nå?

Korona-krisen er i ferd med å endre markeder, bransjer, nasjoner og kloden. Vi kommer ut av dette med en «versjon 2.0» av både offentlig virksomhet og næringslivet, myndighetsstrukturer og markeder.  Jeg ønsker å være kompetent i den overgangen og kunne bidra til å løfte virksomhetene over til, -ikke snuble inn i, fremtiden. Styrefaget skal beholde balansen mellom det robuste «as is» og det nye «will be», det dreier seg mye om å ha mot og evner til å se muligheter. Så selv om styrene skal beholde det som er bra fra før, er det usedvanlig viktig at vi nå ikke blir konserverende.

Les mer om hvordan Board Performance tar ditt styrearbeid til neste nivå