Observasjoner fra styrverdenen: Slik kommer du frem med evnene dine!

Observasjoner fra styreverdenen: Slik kommer du frem med evnene dine!

Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. Det handler ikke om vilje; en vil gjerne, men en har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan. Her er mine refleksjoner på hvordan du skal få frem dine evner i styreverdenen:

1.Lytt mer!

Lytt mer, er mitt tips! Det høres banalt ut, men er undervurdert. Styremedlemmers unike evner bidrar utrolig godt i det en bygger på, eller ekspanderer styrets synsfelt. Når du lytter aktivt får du reflektert over sammenhenger og vurdert problemstillingen ut fra dine erfaringer og kompetanse. På den måten får du en god mulighet til å bygge på den kunnskapen som allerede er presentert, og derigjennom få dine evner frem.

2. Plutselig speiler man administrasjonen

Når ønsket om å bidra i styret er sterkt, leter en aktivt etter hvor bidraget skal frem. Om du er teknolog, økonom, jurist eller ansattvalgt vil du fort oppleve at de som forstår din sjargong er administrasjonen. Dessverre er det fort gjort å speile administrasjonens kunnskap i jakten på å finne et rom for sitt eget bidrag til styrets verdiskaping.

3. Knytt dine evner opp mot styrets verdiskaping

Når du går inn i et styre bør du ha et klart bilde på hvordan du skal bidra. Det er ikke det samme som at dine evner skal frem slik du kjenner. Se isteden etter hvordan dine evner skal frem i styrets verdiskapende oppgaver, slik som styrets strategiarbeid, sparring med daglig leder og kontroll etc. Det handler om hvordan du kan bidra til at styret kan skape verdi, og din kompetanse skaper mest når den møter behovet for form og innhold i styrets involvering.

Ta et eierskap i din egen utvikling
Styret møtes ikke like ofte som en ledergruppe. Det betyr lite mengdetrening for å teste ut og få feedback. Et godt tips er dermed å aktivt gå inn for å få ditt bidrag frem. Her kan du vurdere mentorordninger og Board Performance Programmet. Snakk med oss om hva som passer best i din utviklingsplan.

Ingvild Myhre er daglig leder og partner i Styresenteret. Hun har blant annet ledet Telenor Mobil og Network Norway, samt vært et verdiskapende styremedlem i en rekke selskaper. Blant annet Hydro ASA og ICE Communication ASA. I dag arbeider hun som rådgiver overfor styrer og er mentor for styremedlemmer. Du møter Ingvild på Styresenteret sitt mentorprogram og på Board Performance Programmet.