Er du klar til å utforske ditt styrebidrag?

Board Performance: Skap en forskjell i styret, i kraft av deg

– Programmet gjør styreledere, daglig ledere og styremedlemmer bedre rustet til å mestre styret som arena. Målet er å få ut potensialet til den enkelte, slik at kompetansen deres kan utgjøre en forskjell i og overfor styret, forteller programdirektør for Board Performance, Pål Søland.

Programmet består av tre samlinger der deltakerne blir eksponert for den siste internasjonale forskningen om styrets verdiskaping. De møter anerkjente praktikere som sparrer og utfordrer dem til å få frem sine styrker i styrerommet og utvikle sin styrelederstil, samt organisasjonspsykologer som ser på deltakernes personlige bidrag.

– Mange har en oppfatning om at det er en oppskrift for styrearbeid og at den fungerer i ethvert styre til enhver tid. Det er feil. Det handler om å forstå hvilken verdi styrets arbeid har for selskapet og eierne, og hvilke forandringer som påvirker styrets behov for verdiskaping. På den måten identifiserer deltakerne behovet av eget styre, og hvor de med deres erfaring og kompetanse kan bidra til styrets verdiskaping, sier Søland.

Knytt dine evner opp mot styrets verdiskaping

Ingvild Myhre er blant de anerkjente praktikerne deltakerne vil møte. Hun har tidligere ledet Telenor Mobil AS og har vært og er styremedlem i en rekke selskaper. Deriblant Norsk Hydro ASA, Statkraft ASA og ICE Group ASA. Myhre omtaler programmet som en mulighet for deltakerne til å utforske sitt eget styrebidrag.

– Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, men som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. De vil gjerne, men har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan.

Det er derfor viktig å ta eierskap til egen utvikling, da det er få styremøter – noe som gjør at man ikke får den samme mengdetreningen som i en ledergruppe.

– De som utretter en forskjell i et styrerom, er de som forstår sin rolle i sammenheng med eiere, styret og daglig ledere.

Board Performance samler erfarne deltakere som eiere, styreledere, medlemmer og daglig ledere. På den måten skaper man en forståelse for sitt styrebidrag på tvers av rollene.

Artikkelen var først publisert i Kapital

Les mer om programmet og hva deltakerne sier her
Opptak pågår.