Invitasjon til kurs: Styret og daglig leder

Et godt samspill mellom styret og daglig leder er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å håndtere samspillet på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er personer som står i situasjoner. Enten som daglig leder som ønsker å legge opp til et samspill der de kan trekke på ressursene i styret, eller styreleder som vil utforske hvordan de kan utvikle styrets verdiskaping gjennom samspillet med daglig leder. Styremedlemmer vil også kunne ha god nytte av kurset.

INNHOLD
Kurset tar for seg rollene til daglig leder og styret, og hvilke dilemmaer som oppstår ved samspill. Samtidig introdusere deltakeren for praktiske fremgangsmåter til å strukturere utfordringene som er mellom rollene. Etter endt kurs vil deltakerne, på en trygg og kompetent måte utvikle samspillet mellom styret og daglig leder.

Program:

  1. Velkommen og introduksjon
  2. Rolleforståelse: Styret og Daglig leder
  3. Dilemmaene i samspillet: Hvor går det galt?
  4. Praktiske arbeidsform: Hvordan strukturere samspillet
  5. Avrunding med spørsmål og svar

 

COVID-19
Dette kurset gjennomføres fysisk. På grunn av den pågående pandemien vil følgende smitteverns-tiltak tas:
1. Kurset vil være begrenset til 5 deltakere.
2. Det legges opp til en god romstørrelse med god avstand mellom deltakerne.

Innledere på kurset er Ingvild Myhre og Pål Søland, Partnere i Styresenteret AS, til sammen har innlederne omfattende erfaring innen praktisk styrearbeid nasjonalt og internasjonalt, rådgiving overfor styrer, samt oppdatert på den siste funnene innen styreforskning. 

 

 

 

 

 

 

Tid:                       10. November, kl. 10.00 – 15.00

Sted:                      Pier X Bryggegata 3, 0250 Oslo

Deltakeravgift:     Kr. 5750 ekskl. MVA

 

Les mer om kurset og påmelding her: