To nyheter vedr. deltakelse i styrenettverksgruppene

Fortrolige styrenettverksgrupper gir  læringsmuligheter og nettverksbygging

Styresenteret har gjennom 6 år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper med god læring og nettverksbygging. Erfaringene er beskrevet i en tidligere nyhetsbrev-artikkel.

Vi har den senere tiden registrert forespørsel om to ting, nemlig:

  • Deltakerbevis /-attest for deltakelse i en styrenettverksgruppe.
  • Tilbud om et intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid for deltakerne i styrenettverksgruppene.

Ved rekruttering til styreverv etterspørres det nå stadig hyppigere dokumentasjon av styrekompetanse for å komme i betraktning som kandidat til ledige styreverv. Derved vil vi respondere på dette ved å utstede et deltakerbevis for deltakerne i styrenettverksgruppene, hvor det bekreftes hvor lenge en deltaker har vært med i gruppen, og litt om hva deltakeren har erfart.

Deltakerne i styrenettverksgruppene har forskjellig bakgrunn og kompetanse. Mange har lang erfaring fra styrearbeid, mens andre har begrenset kunnskap om det å arbeide i styrer. Derfor er det registrert at flere ønsker en gjennomgang av hva verdiskapende styrearbeid innbefatter fra A til Å, og særlig da med henblikk på den praktiske utøvelsen av vervet. Derved vil det f.o.m. 2021 bli et tilbud til deltakerne i styrenettverksgruppene å gjennomgå et intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid gjennom et en-dags kurs (6 timer) med 40% rabatt på normal deltakerpris for tilsvarende kurs. Det blir utstedt kursbevis for gjennomgått kurs. Selv om det vil være begrensinger med å arrangere kurs med fysisk fremmøte gjennom første del av 2021 pga. Covid-19, har vi erfaring med at denne type kurs egner seg også godt som «live» webinar-kurs.

Det er fortsatt mulig å melde sin uforpliktende interesse for å bli deltaker i styrenettverksgruppene i hhv. Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre) og Oslo-området f.o.m. 1. januar 2021 ved å registrere sin interesse på de alternative grupper:

De som registrerer seg, og har en viss kompetanse fra, eller i tilknytning til, styring / ledelse av virksomheter, vil få mer informasjon og potensielt tilbud om deltakelse i en av styrenettverksgruppene.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.