Hvor raskt kan nye styremedlemmer bli verdiskapende?

Viktig at nye styremedlemmer raskt glir inn i kulturen i styrekollegiet

Verdiskapende styrer er helt avhengig av at alle medlemmene i styrekollegiet er bidragende. Samtidig vet vi at de fleste styrer har endringer i styresammensetningen ganske ofte. Det betyr at nye styremedlemmer så raskt som mulig må bli bidragende for at bedriften skal få den rette effekten av sitt styre. M.a.o. nye styremedlemmer må få nødvendig styrking av styrekompetansen, kunnskap om bedriften, samt at de må gli inn i kulturen i styrekollegiet.

I en tidligere nyhetsbrev-artikkel ble det belyst hvordan onboarding av nye styremedlemmer kan gjøres på en effektiv måte, og hvem som bør sørge for at dette skjer. Imidlertid har den senere tids utførte styreevalueringer, som vi i Styresenteret har gjennomført for bedriftskunder, avdekket at det ikke er tilstrekkelig kun å sørge for at de kompetansemessige og kunnskapsmessige forhold for de nye styremedlemmene blir ivaretatt, slik som det ble belyst i nevnte artikkel. Det er også et behov for at de nye styremedlemmene kan gli inn i den aktuelle kulturen i styrekollegiet.

Så selv om de nye styremedlemmene eventuelt går via et styrekurs for styrking av styrekompetansen, så bør hele styrekollegiet snarest etter at de nye styremedlemmene er kommet ombord, gjennomføre en styresamling / styreseminar med to hovedhensikter:

  • Gjennomgå styrekollegiets ansvar, roller, oppgaver og arbeidsform, gjerne ved å gjennomgå styreinstruksen, og eventuelt oppdatere den.
  • Klarere og etablere gode og trygge relasjoner mellom de nye og de «gamle» styremedlemmene i styrekollegiet.

Vi har lett for å tenke at nødvendig kompetanse og kunnskap burde være tilstrekkelig, men et effektivt styre er helt avhengig av en kultur som er preget av trygghet og gode relasjoner.

Hvis en ikke straks gjennomfører en styresamling med tanke på kulturen i styret etter at nye styremedlemmer er kommet ombord, vil det kanskje gå et år før dette er på plass. Og dermed vil styret og bedriften i mellomtiden lide av at styret ikke kan utnytte sitt totale potensial.

Læring å ta med seg:

  • Styreevaluering er viktig for å avdekke slike forbedringspotensial som ble adressert i denne artikkelen.
  • Kunnskap og styrekompetanse er viktig for et styrekollegium, men kulturen i styrekollegiet må også adresseres for å få et verdiskapende styre.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til det som er omtalt i denne artikkelen.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.