«StyreModul1 Digital» – 2. og 3. februar – Digitalt live-styrekurs

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring
Arild Søland er ansvarlig for grunnopplæring i styrearbeid

«StyreModul1 Digital» gir deg muligheten til å gjennomføre Styresenteret StyreModul1 digitalt, via din pc eller nettbrett der du er. «StyreModul1 Digital» er StyreModul1 i intensivert digitalversjon, live-kurs, nå første gang 2. og 3. februar, kl 10.00 – 15.00.

StyreModul1 som ordinært består av 4 heldags styreseminarer i fysisk møterom, og som gjennomføres med jevne mellomrom i Oslo og andre byer, tilbys og gjennomføres nå også digitalt over 2 dager:

De to første styreseminarene i StyreModul1, styreseminar nr 1 og 2 tilbys og gjennomføres digitalt formiddag og ettermiddag på samme dag, hhv kl 10 – 12 og 13 -15. På samme måte, for styreseminar nr 3 og 4, som tilbys og gjennomføres digitalt, formiddag og ettermiddag på samme dag, dvs. dag 2, hhv kl 10 – 12 og 13 – 15.

Det er mulig å delta på ett og ett seminar, eller f.eks. to og to, eller alle 4 samtidig.

Gjennomført «StyreModul1 Digital» og en påfølgende sertifiseringsdag i form av styreseminar med avsluttende test, gir diplomet «Sertifisert StyreMedlem» fra Styresenterets grunnopplæring. Foruten at dette gir grunnlagskompetanse for styreverv kvalifiserer det også for deltakelse i det videregående styreprogrammet Board Performance Program og i Styresenterets populære fortrolige styrenettverksgrupper.

Deltakerpris for «StyreModul1 Digital» (alle fire styreseminarene) kr.8.000,- + mva. Deltakerpris pr digitale styreseminar er kr.2.000,-. Prisen er et introduksjonstilbud, så benytt anledningen og meld deg på i dag!

Program for de fire styreseminarene i StyreModul 1 Digital

Styreseminar nr 1: Tirsdag 2. februar kl 10.00 – 12.00
Styrerollen og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning til Styresenterets StyreModul 1 og styreseminar nr 1.
  Styrerollen, styrets mandat, styrets oppgaver, plikter, ansvar og rettigheter, sett i lys av arbeidsbetingelser og med blikk for resultatene av styrets arbeid
 • Nærmere om:
  • Lover, retningslinjer, corporate governnance. etikk
  • Menneskene i styret (Nærmere gjennomgang styreseminar 2)
  • Formål
  • Strategi (Nærmere gjennomgang styreseminar 3)
  • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet: Innkalling, agenda, styreprotokoll, styreevaluering, etc.

Styreseminar nr 2: Tirsdag 2. februar kl 13.00 – 15.00:
Styrearbeid og menneskene i styret

 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
  • Nærmere om styrets rolle og oppgaver
  • Herunder dynamisk rollemodell
 • Menneskene i styret
  • Kompetansen i styret
  • Personlige egenskaper
  • Styresammensetting
  • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
  • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
  • Styrelederfunksjonen

Styreseminar nr 3: Onsdag 3. februar kl 10.00 – 12.00:
Strategi for styremedlemmer

 • Strategiforståelsen
 • Strategiprosessen
 • Styrets involvering i strategiarbeidet
 • Strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll

Styreseminar nr 4: Onsdag 3. februar kl 13.00 – 15.00:
Økonomi for styremedlemmer

 • Bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger,
  • Herunder om resultat, dekningsbidrag, kontantstrøm, balanse, kapitalstruktur, egenkapital, arbeidskapital/likviditet
 • Effektiv metode for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling, med særlig fokus på egenkapital og likviditet
 • Investeringsmodeller, nåverdi, internrente, diskonteringsfaktor, avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi
 • Eksempler gjennomgås fortløpende

Sted og tid:

Direkte til din pc eller nettbrett hvor enn du er.
Tid: 2. og 3. februar, Kl 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Deltakerpris (Introduksjonstilbud for første digitale gjennomføring):

«Pakkepris»: Ved påmelding til alle fire styreseminarene, dvs. hele Styresenterets StyreModul1 Digital, er deltakeravgiften kr.8.000,- + merverdiavgift.

Enkeltseminarer blant de fire styreseminarene i StyreModul 1 Digital:
Deltakeravgift for enkeltseminarene er kr.2.000,- + merverdiavgift pr deltaker pr styreseminar.

Påmelding:

Du kan melde deg på nå ved å sende E-post til arild.soland@styresenteret.com hvor du oppgir følgende:

 • Hvilke styreseminar (alle fire eller enkelt-styreseminar)
 • Kontaktinformasjon for deltaker: Navn, Mobiltlf. og E-post
 • Faktura-adresse for deltakeravgiften, inkl. E-post adresse.

Faktura for deltakeravgift vil bli tilsendt pr. E-post i forkant av gjennomføringen.
Det blir tilsendt kursmateriell digitalt til påmeldte.

Anbefalt styrelitteratur i tillegg til kursmateriellet for StyreModul 1 og Sertifiseringsprogrammet er:

 • Styreboken, A.I.Søland, Fagbokforlaget, 2. opplag, 2016 (Kan kjøpes på www.fagbokforlaget.no)
 • Håndbok i økonomi for styremedlemmer, E.G.Standal & A.I.Søland,
  Universitetsforlaget, 2. utgave 2016 (Kan kjøpes på www.universitetsforlaget.no)

Videregående tilbud

Gjennomført StyreModul 1 og sertifiseringsprogrammet i grunnopplæringen, kvalifiserer for opptak i det videregående styreprogrammet Board Performance Program som er utviklet i Norge med internasjonalt perspektiv og er et av Skandinavias fremste videregående opplæringsprogrammer i styrearbeid.
Board Performance Programmet våren 2021 starter med første samling i mars 2021.
Søknad om opptak til Board Performance Program sendes programdirektør for Board Performance (palsoland@boardperformance.no)

For eiere, styreledere, styremedlemmer og daglig ledere, samt andre med aktiv relasjon til styring og ledelse av virksomheter, har Styresenteret sitt populære tilbud om deltakelse i fortrolige nettverksgrupper (for mer info og uforpliktende melding om interesse for deltakelse, send henvendelse til bjarne.aamodt@styresenteret.com)

________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.