WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET

Torsdag 15. april kl 10.00 – 10.45

Styresenteret inviterer med dette til et nytt gratis webinar, særlig rettet mot deg som ønsker en fremtidig fartstid innen styreverdenen. I dette webinaret er utgangspunktet hva eiere, valgkomiteer og andre, vektlegger når de skal ha kandidater til sitt styre.

Webinaret gjennomføres sammen med rekrutteringsselskapet Badenoch + Clark v/Jan Petter Westlie som i flere 10-år har arbeidet aktivt med rekruttering av toppledere og styremedlemmer.

Denne gangen er temaet «Hvordan skal du fremstå som en kandidat for styreverv». Med andre ord; Hva vektlegger «bestillersiden»?

Med tydelige formelle krav til styrearbeidet, og med krav om at styret skal ta sin rolle som øverste ledelse alvorlig, vil det innebære for deg som har ambisjoner om en fremtid i styrer, at du nok må fremvise formell styrekompetanse etter hvert.

Dette vil du få litt innblikk i under dette webinaret.

I tillegg skal vi pre lansere et nytt konsept som er utviklet i samarbeid mellom Styresenteret og Badenoch + Clark. Ikke helt ferdig utviklet i alle sine detaljer pr dags dato, helt rykende ferskt, og du vil få høre mer om det om kort tid. Her tar vi i felleskap en helt ny rolle i det norske styremarkedet.