Ved årets ordinære generalforsamlinger i SMB-bedrifter bør en nå sørge for å velge inn verdiskapende styrer

Norsk næringsliv er i meget stor grad representert ved bedrifter innen SMB-segmentet. Derfor er det svært viktig at disse bedriftene utvikler seg på en lønnsom måte, noe som bedriftenes styrer er ansvarlig for. Med de utfordringene som bedriftene nå står overfor på tampen av Corona-pandemien, er det særlig viktig at bedriftenes styrer har den nødvendige verdiskapende evne som skal til for å gjennomføre aktuelle omstillinger og skape ny vekst.

I løpet av de neste par måneder skal bedriftene avholde sine ordinære generalforsamlinger, og da er tiden der for å velge inn verdiskapende styrer.

I flere media-artikler den senere tid, bl.a. en Styresenteret-nyhetsbrevartikkel og en Dagens Perspektiv-artikkel, er det belyst at kvaliteten av SMB-styrer er delvis svak, og at det ligger et betydelig potensial for bedret verdiskaping og lønnsom utvikling hos SMB-bedrifter ved å sørge for mer verdiskapende styrer.

På denne bakgrunn kan en lure på hvorfor det ikke allerede har vært gjennomført en profesjonalisering av SMB-styrene? Som indikert i den førstnevnte artikkelen, kan det være på grunn av følgende forhold:

  • Eierne ser ikke at de trenger et styre, – de mener de kan det meste selv, og derfor etablerer kun et «sandpåstrøingsstyre» for å oppfylle lovens krav om styre.
  • Eierne kan føle at de mister kontrollen ved å ha et profesjonelt styre.
  • Et profesjonelt styre oppfattes å være en unødvendig kostnad, som de ikke ser å kunne rettferdiggjøre.
  • Eierne har oppfatning av at et styre kun er et kontrollorgan, og har ikke fått forståelsen av at styret skal være et bidragende, verdiskapende organ for utvikling av bedriften.

Disse forholdene beror på manglende kunnskap og forståelse av hva moderne, verdiskapende styrer skal bidra med og representere.

Det er ikke tvil om at SMB-bedriftene vil trenge verdiskapende styrer nå i etterkant av Corona-pandemien. Og det er ikke mangel på kvalifiserte kandidater til å påta seg styreverv. Dette ble det bl.a. vitnet om ved siste ukes frokost-webinar (Hvordan fremstå som en interessant kandidat for styreverv?) i regi av Styresenteret og rekrutteringsselskapet Badenoch+Clark med ca. 75 interesserte deltakere. Mao. tilbudssiden av kvalifiserte styrekandidater synes ikke å være mangelvare. Altså er det eierne som hittil i stor grad har nølt med å velge inn verdiskapende styrer.
Men nå er altså tiden der for at eierne burde innse at det kreves dyktige styrer for å håndtere nødvendig omstilling og nyskapning, f.eks. gjennom endrede forretningsmodeller. Derfor bør eierne nå planlegge for formålstjenlige endringer i styresammensetningene ved de forestående generalforsamlinger.

Hvis eierne skulle være usikre på hvordan de skal håndtere overgangen til mer profesjonelle styrer uten bl.a. å engste seg for å miste kontrollen, rådes eierne til å adressere følgende tre oppgaver:

  1. Konkretisere bedriftens formål/forretningsidé gjennom en eierstrategi. Dette vil gi rammene for det verdiskapende styrets virke.
  2. Vurdere hvilke behov av kompetanser og andre egenskaper styret bør ha for å realisere bedriftens formål i hht. eierstrategien.
  3. Rekruttere kvalifiserte styrekandidater for å dekke det konkluderte behovet i styrekollegiet.

I den grad eierne føler behov for assistanse til disse oppgavene, finnes det profesjonell bistand å finne, bl.a. har Styresenteret god kompetanse til å bistå med de to første oppgavene, og kan henvise til samarbeidspartnere for rekruttering av de rette styrekandidater.

For øvrig rådes alle som ønsker å være kandidater til styreverv, men som ikke har en lang «track record» med styreverv, å kvalifisere seg gjennom styreopplæringsprogram, med kursbevis eller annen sertifiserings-dokumentasjon. Det gir større mulighet for å bli rekruttert til styreverv. Styresenteret utsteder kursbevis/sertifiserings-dokumentasjon ved gjennomføring av styreopplæring i Styresenterets regi.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedIn.