Invitasjon til frokost-webinar om Styrenettverksgruppen-Midt-Norge

Nettverksbygging og styrking av kompetanse er nøkkel til styreverv.

Styresenteret inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre). Styrenettverksgruppen som har vært i kontinuerlig operasjon i over 5 år, inviterer nye deltakere til noen ledige plasser. Du kan starte når det passer for deg.

 Nettverk mellom mennesker er av helt sentral betydning for å lykkes i dagens krevende næringsliv og offentlig virksomhet. Dette gjelder for så vel bedrifter som for deg personlig.

Samtidig er nødvendig kompetanse og verktøy for utøvelse av et verdiskapende og bærekraftig styrearbeid likeså viktig. Deltakelse i Styresenterets styrenettverksgrupper har gjennom mange års virke hatt begge disse forholdene som fokusområder.

Med henblikk på å dokumentere kompetanse ved forespørsel om styreverv, utstedes deltakerbevis for deltakelse i Styresenterets styrenettverksgrupper. I tillegg tilbys deltakere i styrenettverksgruppene et endags styrekurs i verdiskapende styrearbeid til halv pris hvor det også utstedes kursbevis.

Partrner og styreleder
Styresenteret AS

Tema på frokost-webinaret:

  • Hovedpunktene i verdiskapende styrearbeid
  • Behov for kontinuerlig styrking av styrekompetanse
  • Nettverksbygging blant personer med interesse innen eierstyring og selskapsledelse
  • Styrenettverksgruppens formål og opplegg.

Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt. Nåværende deltakere i styrenettverksgruppen vil gi uttrykk for sine erfaringer fra deltakelse i gruppen.

Påmelding til frokost-webinaret:

Tid: 3. juni, kl. 08.30-09.30

Registrer deg her. Deltakelse i frokost-webinaret er gratis.  Påmeldingsfrist: 1. juni.

Webinaret vil bli gjennomført med videokonferansesystemet Microsoft Teams. Det vil bli tilsendt innloggingsdetaljer til påmeldte i forkant av webinaret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret.

Om foredragsholder:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i Styresenteret AS. Han fasiliterer dagens styrenettverksgrupper. For mer om foredragsholder se Styresenterets hjemmesider.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 
Eller følg oss på linkedin.