AWN i samarbeid med Styresenteret inviterer til frokost-webinar 23. september om styrets egenutvikling og styreevaluering som verktøy

Bildet: Bjarne Aamodt fra Styresenteret (t.v.) og Jon A. Steen i AWN.

Styrets bidrag til verdiskapingen i bedrifter er blitt stadig viktigere. Det stilles høye krav til kompetanse, kreativitet og styrets evne til å være en strategisk pådriver i forretningsvirksomheten.

Dette betyr at styret må rette stor oppmerksomhet mot sin egenutvikling, slik at det kan arbeide effektivt og stake ut riktig retning for bedriften eller organisasjonen over tid.

Frokost-webinaret beskriver hvordan styret kan utvikle seg i verdiskapende og bærekraftig retning. I denne prosessen er styrets evaluering av eget arbeid et viktig verktøy. Webinaret viser hvordan denne «styre-testen» kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, med eksempler fra små og store bedrifter.

Innleder om temaet er Bjarne Aamodt fra Styresenteret. Han har omfattende praktisk erfaring fra verdiskapende styrearbeid og rådgivning til styrer.

  • Tid: 23. september kl. 08.30-09.30

Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist: 21. september.

For mer informasjon og påmelding til webinaret klikk her.