FROKOST-WEBINAR om STYREEVALUERING – som verktøy for styrets egenutvikling

Bård Mikkelsen
Styreleder i flere selskaper

Styret bør gjennomføre en årlig styreevaluering for å sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig da det i tiden settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver, samt at det skjer en rask utvikling innen teknologi, markedet, regulatoriske forhold, bærekraft, etc. Med andre ord, styret står overfor stadig større og mer kompliserte utfordringer, som gjør at styrets evne til å bidra til verdiskapingen kontinuerlig må utvikles og styrkes. For dette formålet er styrets årlige egenevaluering et viktig virkemiddel.

 

 

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder i Styresenteret AS

Frokost-webinaret vil belyse nytten av styrets egenevaluering, og hvordan den kan gjennomføres i praksis. Foredragsholdere vil være Bård Mikkelsen og Bjarne Aamodt. Bård Mikkelsen har solid erfaring som næringslivsleder (bl.a. konsernsjef i Statkraft) og styreleder (bl.a. i Multiconsult ASA og Nettpartner  AS). Bjarne Aamodt er partner og styreleder i Styresenteret AS, og har lang erfaring  som næringslivsleder og styreleder.

  • Tid: 5. oktober kl. 08.30-09.30

Deltakelse er gratis.

For påmelding trykk her. Påmeldingsfrist: 3. oktober.

Påmeldte deltakere vil i forkant få tilsendt en lenke for innlogging på webinaret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret.