Frokost-webinar: Styrenettverksgrupper for kompetanseutvikling og nettverksbygging

Hvis du er interessert i kontinuerlig kompetanseutvikling innen praktisk, verdiskapende styrearbeid og nettverksbygging blant personer engasjert i eierstyring og selskapsledelse / styrearbeid, anbefales du å lese videre om invitasjon til et forestående frokost-webinar.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper i Oslo-området og Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre) har vist seg gjennom 7 år å være svært givende mht. kompetanseutvikling og nettverksbygging.

Halvard Fjeldvær,
Konsernsjef i Svorka AS

«Styrenettverksgruppen gir meg anledning til å reflektere mine ideer og tentative løsninger på reelle problemstillinger i et fortrolig forum blant deltakerne i styrenettverksgruppen», sier Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka, som innehar styreverv i flere selskaper.

For å kunne ha en fremtid med styreverv i en tid med akselererende utvikling på alle fronter, er det helt påkrevet kontinuerlig å sørge for sin kompetanseutvikling, og samtidig utvide sitt profesjonelle nettverk. Deltakelse i styrenettverksgrupper tjener til begge hensikter.

Da det erfaringsmessig forventes å slutte noen i de nåværende gruppene ved årsskiftet, vil det bli ledige plasser for nye deltakere. Skulle det bli mange interesserte, kan det også i tillegg komme på tale å starte nye grupper.

Bjarne Aamodt,                     Styreleder og Partner i Styresenteret

Temaer på frokost-webinaret:

  • Hovedelementene i verdiskapende styrearbeid
  • Styresenterets styrenettverksgrupper; – Hensikt, opplegg og erfaringer
  • Muligheter og betingelser for å bli deltaker

Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, partner og styreleder i Styresenteret AS. For mer om foredragsholder se Styresenterets hjemmesider.

Tid: 9. november, kl. 08.30-09.30

Påmelding til frokost-webinaret (gratis): Registrer deg her. 

Påmeldingsfrist: 8. november kl. 12.00.

Webinaret vil bli gjennomført med videokonferansesystemet Teams. Påmeldte vil få tilsendt innloggings-lenke i forkant av webinaret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret.