Hvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!

Styrekollegiets årlige egenevaluering er viktig

Styrets egenevaluering står sentralt med henblikk på effektivisering av styrearbeidet og videre utvikling av styrets verdiskapende evne for morgendagen!

Viktigheten av å gjennomføre en systematisk egenevaluering er beskrevet i mange publikasjoner, bl.a. for SMB-bedrifter i et nylig Styresenterets nyhetsbrev.

 Spørsmålet er så hvor mange styrer det er som virkelig gjennomfører en årlig egenevaluering, og på hvilken måte og med hvilken kvalitet?

Da vi vet det er mange som ønsker å vite svaret på dette spørsmålet, vil vi finne ut noe om det. Vi vil derfor foreta en anonym spørreundersøkelse blant involverte i styrearbeid, og inviterer herved til å besvare noen spørsmål. Det sikres full anonymitet ved besvarelsen som blir gjennomført med Questback-systemet. Vi vil så umiddelbart etter spørreundersøkelsen presentere resultatene i et Styresenterets nyhetsbrev.

Enten du er styreleder/styremedlem, daglig leder, eller på annen måte har tilknytning til et selskap, inviteres du til å svare på spørsmålene som du finner på denne lenken. Besvarelsen vil ikke ta mer enn et par minutter. Frist for besvarelse er 18. januar.

Hermed anmodes du til å bidra til å frembringe fakta om hvordan styrer rundt om i landet ivaretar oppgaven med å sørge for effektivisering og videreutvikling av sitt verdiskapende styrearbeid.

På forhånd takk for at du bidrar til å få kunnskap om dette viktige spørsmålet, og du vil få se resultatene om kort tid.