Tid for å reorganisere styrearbeidet

Gjennom pandemien har vi stort sett måttet gjennomføre styremøter digitalt. Men nå da smitterestriksjonene er borte, hva da?

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder
Styresenteret AS

«Det er åpenbart at vi har gjort viktige erfaringer gjennom de to siste årene, som gjør at vi ikke kommer til å gå tilbake til akkurat samme måte å drive styrearbeidet på som før», sier Bjarne Aamodt, partner i Styresenteret AS. – «Men for å finne frem til hvordan vi nå har mulighet til å organisere styrearbeidet, bør styret i det enkelte selskap ta seg tid til å gjøre en vurdering av mulige tilpasninger som gir positiv effekt på kvalitet og kostnad i styrearbeidet.»

Dette kan gjøres som en del av den årlige egenevaluering med henblikk på utvikling og effektivisering av styrearbeidet.

Hvilke erfaringer har vi gjort under pandemien?

Med digital styrebehandling under pandemien tenker vi i første rekke på at styremøter har vært avholdt på alternative måter, som videokonferanse (Teams, Zoom, etc), E-post og telefonkonferanse, og eventuelt i kombinasjon med styreportaler. De forskjellige styrene har gjort seg forskjellige erfaringer når det gjelder det digitale styrearbeidet. På den positive siden har mange gjort erfaringer som f.eks.:

  • For styrer med styremedlemmer som er geografisk spredt, har det vært betydelige besparelser i reisetid og -kostnader.
  • Kvaliteten i styredokumenter har i mange tilfeller fått en forbedring for å kunne avholde digital behandling.
  • Det har vært enklere å kalle inn til ekstraordinære styremøter.
  • Styremedlemmer har kunnet delta i styrebehandling selv om de ikke har følt seg helt friske (uten fare for å smitte andre).

Men det har også vært erfart negative sider som f.eks.:

  • Relasjonsbygging og (kreativt) samspill innen styrekollegiet og til administrasjonen har hatt begrensninger.
  • Noe slitsomt å sitte flere timer foran en skjerm.
  • Onboarding av nye styremedlemmer har vært mer utfordrende.

Viktig med styreevaluering for å finne frem til optimalt styreopplegg

Det vil ikke være én løsning for alle styrer hvordan reorganisere styrearbeidet for fremtiden. Derfor bør det enkelte styre gjennomføre styreevaluering som frembringer erfaringsfakta fra styrearbeidet den senere tiden, og da med særlig fokus på å identifisere erfaringer med den digitale måten styrearbeidet har vært gjennomført på. Ved å analysere disse fakta vil en ha et godt underlag for vurdering i styrekollegiet for å kunne konkludere på en optimal, fremtidsrettet organisering av styrearbeidet. Med stor sannsynlighet vil løsningen være en tilpasset kombinasjon av fysiske møter og digital behandling.

Styresenteret har kompetansen og verktøyet til å bistå ved styreevalueringen

Med 20 års erfaring med styreevaluering har Styresenterets partnere den rette kompetansen og de rette verktøy til å bistå styrer ved den styreevalueringen som er beskrevet ovenfor. For mer informasjon og uforpliktende gratis konsultasjon om hvordan gjennomføre styreevaluering i ditt styre, er du velkommen til å ta kontakt.

 

_____________________________________________________________

Abonnement på Styresenterets nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.