Tre tips for å bli et attraktivt styremedlem

Hva skal egentlig til for å komme inn i det beryktede styrerommet? Har du lurt på hvordan du – med eller uten styre- og ledererfaring – kan få en plass i et styre? Her får noen enkle tips til hvordan du kan bli en attraktiv styrekandidat.

Denne artikkelen var først på trykk i Dagens Perspektiv

Forfattere: Jan-Petter Westlie, leder styrerekruttering Badenoch+Clark, og Pål Søland, Partner Styresenteret.

Sammen med Badenoch + Clark arrangerte Styresenteret en konferanse 11. November for å gløtte gjennom døren til styrerommet. Er innpass i styrer så mystisk som mange skal ha det til?

La oss rase frem til en viktig erkjennelse, 73% av all styrerekruttering foregår via nettverk, ifølge anslag fra Badenoch + Clark. Samtidig vurderer valgkomiteer og eiere deg uten at du vet det, og uten at du selv vet hvem de er. Disse premissgiverne som gir innpass til nye styremedlemmer, ser alltid etter en merverdi. Om du kan løse et behov de har og de har tro på at du håndterer arenaen og oppleves tillitsverdig, så er du også verdt risikoen det er å ta opp et nytt styremedlem.

For selv om vi alle er enige om at styrer burde representere et mangfold som effektivt representerer virksomhetens behov, så ser vi gang på gang at styrer – for eksempel i oppstartsbedrifter – ofte består av interne krefter og er overrepresentert av gründerne selv og investorer. I den grad det hentes eksterne krefter, så er det ofte en bekjent eller allerede profilert styreleder.

Med det som utgangspunkt: Hvordan kan du best mulig bli oppdaget til interessante styreverv? Og hvordan kan du sikre at du har riktig kompetanse og er korrekt posisjonert overfor valgkomiteer og eiere?

Vi mener det koker ned til følgende tre konkrete tips:

1. Bruk nettverk og skap tillit 
Du må være i forbindelse med de som rekrutterer, og her kan forum som alumninettverk, handelskamre, konferanser og lignende være gode arenaer. Fysiske møteplasser er viktig, men etter lang tid med pandemi er den digitale kompetansen hevet blant hele befolkningen. Bruk derfor tid til å bygge nettverk og skape den nødvendige tilliten.

2. Identifiser hvilke styrer som har behov for deg 
Styrets verdiskaping er situasjonsbestemt og du må finne ut hvilke type styrer som har best bruk for dine evner og erfaring.

Analyser derfor behovet for styrer, og hvor du kommer inn. Eiere er opptatt av å nå sine mål for bedriften. Evner du å analysere hvordan styret kan bidra til det, i den situasjonen selskapet står i, vil du oppleves som attraktiv for deres ambisjoner. I tillegg må du kunne vise at du kan levere i og ut fra det du analyserer.

Sett opp en styre-CV som er spisset mot de styrer du søker deg til. Forklar innledningsvis hva du kan bidra med og fortell hvordan. Dette arbeidet med å utvikle din egen styre-CV er viktig både for å sende over tydelig og spisset informasjon til premissgiverne for styreverv, men også fordi at du da samtidig vurderer hvordan din erfaring og kompetanse skal komme frem og få bruk i et styre.

3. Tren på å mestre styrets arbeidsform

Ta eierskap til din egen utvikling. Der hvor en ledergruppe møtes ofte, så møtes styret langt sjeldnere. Få, korte og effektive styremøter betyr lite mengdetrening for å teste ut og få feedback. Et godt virkemiddel er derfor å aktivt gå inn for å trene deg selv i styrearbeid. Dette gjelder både ved å ta på seg styreverv eller trene via mentorordninger eller ulike styreutviklingsprogram.

Kort oppsummert: Bruk nettverket ditt og skap den nødvendige tilliten. Gå en runde med deg selv og finn ut hvilke styrer som er riktig match med deg selv og din kompetanse. Og som enhver toppidrettsutøver ville sagt det: Mengdetrening kan være avgjørende!