STYRETS ROLLE VED SELSKAPSOVERTAKELSE OG NØDVENDIG KOMPTANSE FOR DENNE ROLLEN

Som virksomhetens øverste ledelse, har styret sentrale oppgaver og lovpålagte plikter å ivareta. Et eksempel på en slik konkret enkeltstående oppgave som styret aktivt bør/må vurdere og ta stilling til, gjelder ved tilbud om selskapsovertakelse. Selskapsovertakelse er så vesentlig at…

TRENDER I STYREMARKEDET – MODERNE STYREARBEID

Vidtrekkende endringer i samfunnet med bl.a. digitalisering, elektrifisering, robotisering og teknologiske fremskritt på mange områder, overgang til fornybar energi og f.eks. krav om lavere CO2 utslipp, omfattende helseutfordringer og pågående pandemi, påvirker blant annet våre holdninger, måten vi lever på,…

Styrekurs og andre styrerelaterte tjenester tilpasses en ny verden med kombinasjon av fysiske arenaer og digital kommunikasjon

Styresenteret er en totalleverandør overfor eiere, styrer og ledelse med tilbud  relatert til eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på styrer og verdiskapende styrearbeid. Våre tilbud spenner over styrekurs, styreseminarer, sertifiseringsordning, videregående styreprogram, styrenettverksgrupper, styreevalueringer, styre-rådgivning, mentorordning, vitamingrupper for ledere,…

Rolleforståelse i styresammenheng

Styretips: Når skal de forskjellige roller i styrekollegiet bekles av forskjellige personer? Hvis ingen egentlig vet hva som er den enkeltes rolle, blir ting uoversiktlig og ting kan lett skli ut. I denne artikkelen settes fokuset på roller og rolleforståelse…

Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i Styresenteret! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes Styresenterets StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:  Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen…