BOOK ET MØTE MED EN AV OSS

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

VELG HVEM DU VIL MØTE

Står du i en situasjon du har behov for å strukturere for å finne en løsning?

Vi i Styresenteret gir deg tilgang på en gratis avklaringssamtale på akkurat din situasjon. Denne tjenesten er tilgjengelig som fysisk eller digitalt møte. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til den partneren du ønsker å komme i kontakt med.

Sparring og råd når du trenger det

Partnere

Ingvild Myhre | Partner

+47 900 38 442 | ingvild.myhre@styresenteret.no

"Vi hjelper deg med å gjøre ditt styre verdiskapende."

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bla adm dir i Alcatel Telecom og Telenor Mobil. Hun har også 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor, store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

Bjarne Aamodt | Styreleder og partner

+47 900 21 298 | bjarne.aamodt@styresenteret.no

"Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering."

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet Styresenteret AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.

Kontakt:

Mobil: +47 90021298

E-post: bjarne.aamodt@styresenteret.com

Pål Søland | Programdirektør og partner

+47 483 88 347 | palsoland@boardperformance.no

Pål Søland er Siviløkonom fra NHH og MIM fra CEMS. Han har ledet Board Performance Programmet, deltatt i forskernettverk som tar for seg styrets verdiskapende evne, og vært rådgiver for eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Styrets verdiskaping, Corporate Governance og Strategi.

Karl Ibsen | Partner

+47 411 00 500 | ibsen@styreforeningen.no

Hvem er vi?

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse. Vi gjennomfører styreevalueringer for noen av de største selskapene i Norge som Multiconsult ASA og Nordic Nanovector ASA, institusjoner som Finanstilsynet og SMB-bedrifter.

Samtidig utdanner og rådgir vi eiere, styreledere og -medlemmer, samt daglig ledere og andre som arbeider overfor styrer. Vi kombinerer den siste internasjonale styreforskningen på området, med praktiske erfaringer fra selv å ha stått i disse rollene og situasjonene.

Våre partnere har publisert artikler og fagbøker i feltet Corporate Governance og styrets verdiskaping, og vært styreleder og daglig leder for noen av de største virksomhetene og start-up selskaper i Norge.

Det gir en trygghet i at du får noen å sparre med som forstår og kan bistå i din situasjon.

04