Min opplevelse

-Det å knytte egen styresituasjon opp mot innsikt i styrets verdiskaping er verdifullt, og jeg ser at bidraget mitt i styreverden har økt.

Inge C. Paulsen, styreleder i Daphne Technology SA

1808

Det sier Inge C. Paulsen, Board Performance Alumn og som blant sine styreroller er styreleder i sveitsiske Daphne Technology SA. Paulsen omtaler programmet som en mulighet til å utforske og utvikle sitt styrebidrag.


Eget styreverv som læringsarena

-For meg har møtet med Board Performance vært svært givende. Det å knytte innsikt om styrets verdiskaping opp mot egen styresituasjon er verdifullt, og jeg ser at bidraget mitt har økt, sier Paulsen. Han mener Board Performance skiller seg fra andre lignende tilbud ved at det på en god måte kombinerer praktisk tilnærming med teori.

-Til forskjell fra andre programmer er BP basert på å ta utgangspunkt i eget styrearbeid, knytte det opp mot styrets verdiskaping, sette seg egne styremål, for så å sparre med praktikere og organisasjonspsykologer på hvordan ens evner skal frem i styret, sier Paulsen. Han mener den internasjonale dimensjonen var spesielt viktig for ham.

- Et av mine styrelederverv er det sveitsiske Daphne Technology SA. For at jeg skal utvikle mitt bidrag i denne konteksten er det avgjørende å kunne lene meg på internasjonal fagkompetanse, og samtidig bli utfordret av praktikere som har stått i de samme situasjonene som jeg gjør nå. Det fikk jeg gjennom min deltakelse i Board Performance Programmet.

FAKTA

Board Performance er styreprogrammet som legger vekt på deltakerens egen situasjon, og knytter den opp mot den siste internasjonal forskningen. Samtidig får en sparre og bli utfordret av anerkjente praktikere og eksperter i organisasjonspsykologi.

Opptak til Board Performance avgjøres etter samtaler med programdirektør. Det legges vekt på personlig egnethet, erfaringer fra å jobbe i og overfor styrer, samt et ønske om å skape en forskjell i og overfor styrer.

210308 Inge portrett

- Til forskjell fra andre programmer er BP basert på å ta utgangspunkt i eget styrearbeid, knytte det opp mot innsikt i styrets verdiskaping, for så å sparre med praktikere og organisasjonspsykologer på hvordan ens evner skal frem i styret

-  Inge C. Paulsen, Board Performance Alumn og Styreleder i Daphne Technology SA, Sveits

Personlig gjennomslagskraft

Sammen med anerkjente praktikere får deltakere sparring på hvordan egne styremål kan omsettes til praktisk handling

Personlig gjennomslagskraft

For at deltakerne skal få sine evner frem i og overfor sine styrer, legges det opp til aktiv sparring og utfordring fra anerkjente praktikere og eksperter i organisasjonspsykologi.

En av praktikerne deltakerne får møte er Ingvild Myhre. Hun har tidligere ledet Telenor Mobil AS, og har vært og er styremedlem i en rekke selskaper. Deriblant Norsk Hydro ASA, Statkraft ASA, og ICE Group ASA. Myhre omtaler programmet som en mulighet til å utforske eget styrebidrag, i en fortrolig gruppe.

-Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, men som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. De vil gjerne men har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan.

Aktivt eierskap til egen utvikling

-Når du går inn i et styre bør du ha et klart bilde på hvordan du skal bidra. Det er ikke det samme som at dine evner skal frem slik du kjenner. Veldig mange faller for fristelsen å speile administrasjonens kunnskap, isteden for å knytte sine evner opp mot styrets form for involvering og verdiskaping.

Myhre anbefaler derfor å ta et aktivt eierskap til egen utvikling, da det er få styremøter - noe som gjør at en ikke får den samme mengdetreningen som i en ledergruppe.

Ingvild v5

- Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, men som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. De vil gjerne men har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan.

-  Ingvild Myhre, daglig leder Styresenteret AS

Betydningen av din personlighet

-Som deltaker inviteres du med på en personlig og profesjonell utviklingsprosess, forteller programdirektør Pål Søland. Målet er å få frem ditt potensial, slik at din kompetanse og ditt bidrag vil utgjøre en forskjell i og overfor styrer.

Margrethe Hillesland, ekspert i organisasjonspsykologi og representant for Hogan Assessments i Norge, utfordrer, tester og sparrer deltakerne på hvordan deres adferd og personlighet kan påvirke deres gjennomslag og styrets resultat.

Mellommenneskelig adferd er avgjørende for sukses

- Mellommenneskelig adferd er avgjørende for suksess i styreverden. Som deltaker i Board Performance får du, gjennom Hogan Assessments, kartlagt hvilke trekk ved din adferd som kan hjelpe deg og hvilke trekk som kan stå i veien for din videre styrekarriere, forteller Hillesland. Hun mener Board Performance skiller seg fra andre lignende programmer ved at deltakerne blir utfordret på sin adferd i tilknytning til sine styrerelasjoner. Hogan Assessments gir deltakerne innsikt i hvordan deres adferd påvirker styrets prosesser og resultat, både positivt og negativt. Det gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle sitt personlige styrebidrag, uttaler Hillesland.

- I løpet av programmet vil du få tett oppfølging av et tverrfaglig team. Du vil bli utfordret på hvordan din personlighet og adferd kan brukes for å skape et unikt og personlig styrebidrag, som fremmer styrets verdiskaping, sier Hillesland.

Daglig leder HiPotential

- Mellommenneskelig adferd er avgjørende for suksess i styreverden. Som deltaker i Board Performance får du, gjennom Hogan Assessments, kartlagt hvilke trekk ved din adferd som kan hjelpe deg og hvilke trekk som kan stå i veien for din videre styrekarriere

-  Margrethe Hillesland, ekspert på organisasjonspsykologi og testansvarlig i Board Performance Programmet

BP-logo2

Et program med effekt

Programmet består av tre samlinger som inneholder forskningsbasert innsikt om hvordan et styre kan skape verdi, hvordan ens evner skal knyttes opp mot styrets verdiskaping og hvordan ens personlighet påvirker styrets indre dynamikk. Det er en rød tråd gjennom programmet, og man bygger videre på kunnskapen fra hver samling. Etterpå vil en være godt rustet til å møte fremtidens styreutfordringer, sier Søland.

Oversikt bp

– Mange har en oppfatning om at det er én oppskrift for styrearbeid, og at den fungerer i ethvert styre til enhver tid. Det er feil. Det handler om å forstå hvilken verdi styrets arbeid har for selskapet og eierne, og hvilke forandringer som påvirker styrets behov for verdiskapning, sier Søland.


 

Pål Søland

- Som deltager inviteres du med på en personlig og profesjonell utviklingsprosess der målet er få ut potensialet til den enkelte, slik at kompetansen deres kan utgjøre en forskjell i og overfor styret

-  Pål Søland, Programdirektør Board Performance