Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid

Styret har fire hovedoppgaver: Sørge for kompetent og motivert daglig leder Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi Sørge for kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyringStyrets egenutvikling Det som er typisk for det meste av disse hovedoppgavene, er at…