Styresenteret inviterer til frokost-webinar om «Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid»

Styresenteret inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Styret har ansvaret for forvaltningen - og dermed utviklingen - av en bedrift. For å ivareta…

Styresenteret inviterer til frokost-webinar om «Styrets egenutvikling i praksis – herunder styreevaluering som verktøy»

Styresenteret inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende og bærekraftig styre, - herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy. Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i…

Frokost-webinar om mulig deltakelse i Styrenettverksgrupper – Kontinuerlig styrke din styrekompetanse – Utvide ditt nettverk

Styresenteret inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i Styresenterets styrenettverksgrupper, som er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes nettverk. Styresenteret har i 6 år fasilitert tre styrenettverksgrupper,…

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim: Styrke din styrekompetanse i en styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Paul E. Hjelm-Hansen

Styresenteret i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til frokost-seminar  om verdiskapende styrearbeid og nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Trondheim som har vært i operasjon i fire år. Hensikten med å delta i en styrenettverksgruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Foredragsholdere på frokost-seminaret vil være Bjarne Aamodt og Paul E. Hjelm-Hansen. (mer…)

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrke din styrekompetanse i en styrenettverksgruppe

Styresenteret inviterer til frokost-seminar om nytten av å delta i Styresenterets styrenettverksgrupper. Hensikten med slik deltakelse er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Det vil etter styre-seminaret bli invitert til deltakelse i styrenettverksgruppene til ledige plasser fra kommende årsskifte.

Torill Johnsen
Styreleder i Coop Øst SA
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Siden oppstart i 2015 med to styrenettverksgrupper i Oslo og etter hvert én gruppe i Trondheim vil vi fra kommende nyttår gå inn i det sjette året med virksomheten. Når vi passerer årsskiftet vil det erfaringsmessig bli noen ledige plasser for nye deltakere. På denne bakgrunn inviterer vi til frokost-seminar for å orientere om hvordan styrenettverksgruppene drives, og hvilken nytte en har av å delta i en slik gruppe.

Foredragsholdere på frokost-seminaret vil være Bjarne Aamodt og Torill Johnsen. (mer…)

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

Kåre Ovesen
Daglig leder og partner
HR-Gruppen Midt-Norge AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Styresenteret i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man best mulig kan posisjonere seg for å komme i betraktning som kandidat til styreverv.

Rekruttering til styrer foregår i dag på forskjellig vis, – alt fra det uprofesjonelle til det meget profesjonelle. Samtidig er det mange personer som har ambisjoner om å få seg styreverv. Men for disse er spørsmålet ofte hvordan man kan posisjonere seg for å komme i betraktning.

Frokost-seminaret vil belyse disse forholdene. (mer…)

Foredrag på seminar i Drammen om det verdiskapende styret. Presentasjonen er tilgjengelig

Jon A. Steen, Managing Partner, AWN
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

I regi av Næringsforeningen i Drammensregionen i samarbeid med Agilium Worldwide Norway (AWN) ble det nylig i et frokost-seminar satt fokus på verdiskapende styrearbeid.

Bjarne Aamodt fra Styresenteret og Jon A. Steen fra AWN holdt foredrag om hva som kjennetegnes ved verdiskapende styrearbeid, – og hva som kreves av det – med henblikk på styrket verdiskaping i bedriftene. (mer…)

Avholdt seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy. Presentasjonen tilgjengelig

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
Styresenteret AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Det er viktigere enn noensinne at bedrifters styrer setter sin egenutvikling på agendaen. Styret står overfor kontinuerlig større utfordringer i sitt verdiskapende styrearbeid, og sitter samtidig i stadig større grad i «glasshus» overfor interessenter til bedriften (eiere, kunder, ansatte, etc), media og samfunnet forøvrig. Ikke minst vil det i tiden fremover bli fokusert på om verdiskapende styrer også ivaretar en bærekraftig utvikling av bedriften.

Det er flere måter styret kan sørge for forbedring og utvikling av sitt arbeid på, som f.eks.:

  • Kvalitetsvurdering av møtegjennomføring ved slutten av hvert styremøte
  • Årlig egenevaluering med forbedringstiltak
  • Styrekurs/-seminarer
  • Styresenteret styrenettverksgrupper
  • Elektronisk styrerom

(mer…)

Styresenteret inviterer til frokost-seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
Styresenteret AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Styresenteret inviterer deg til gratis frokost-seminar med tema om hvordan styret kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende styre, herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra interessenter. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte over tid.

Omfattende undersøkelser har fastslått at styreevaluering er et svært viktig verktøy for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet. Men en forutsetning er at styreevalueringen gjennomføres med formålstjenlig metodikk og god analysekompetanse.

(mer…)

INVITASJON TIL FROKOST MED RYKENDE FERSK NYHET

INVITASJON TIL FROKOST MED RYKENDE FERSK NYHET

INNOVASJON, STRATEGI OG NYTENKNING

– HVORDAN FORSTERKER EIERE, STYRET OG LEDELSEN FOKUS?

VI ETABLERER OG INVITERER TIL ET NYTT NETTVERK FOR ET BEGRENSET ANTALL BEDRIFTSEIERE, LEDERE OG STYREMEDLEMMER,

MED BJARNE AAMODT OG INGER A. MYKLEBUST SOM FASILITATORER.

(mer…)