Diverse styrekurs

Ved enkelte anledninger vil det være aktuelt å tilby situasjonsbestemte styrekurs, som normalt vil være åpne for alle eksterne deltakere.

Målgruppe

Målgruppen vil være avhengig av den aktuelle situasjon. Men vil normalt inkludere alle som har interesse for verdiskapende styrearbeid.

Kursets innhold

Kursets innhold vil være tilpasset den aktuelle situasjon, men basert på Styresenterets konsepter for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid..

Foredragsholdere med lang praktisk erfaring

Innledere på disse diverse styrekursene vil normalt være Bjarne Aamodt og/eller Ingvild Myhre, Partnere i Styresenteret AS – til sammen har innlederne omfattende erfaring innen praktisk styrearbeid nasjonal og internasjonalt og styrerelatert rådgivning.

 

For eventuelle spørsmål om de enkelte styrekursene, vennligst ta kontakt

Partnere i iSytrelsen Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre