Diverse styrekurs

Diverse styrekurs Ved enkelte anledninger vil det være aktuelt å tilby situasjonsbestemte styrekurs, som normalt vil være åpne for alle eksterne deltakere. Målgruppe Målgruppen vil være avhengig av den aktuelle situasjon. Men vil normalt inkludere alle som har interesse for…

Styret og Daglig leder

  • Post author:
  • Post category:Ukategorisert
  • Reading time:3 mins read

Strategi for styremedlemmer Et godt samspill mellom styret og daglig leder er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å håndtere samspillet på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte. Målgruppe Er du en…

Profesjonell Styreledelse i Praksis

  • Post author:
  • Post category:Styreopplæring
  • Reading time:3 mins read

Profesjonell Styreledelse i Praksis Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse. Målgruppe Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker…

Ingvild Myhre

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør.…