Pål Søland

Pål Søland er Siviløkonom fra NHH og MIM fra CEMS. Han har ledet Board Performance Programmet, deltatt i forskernettverk som tar for seg styrets verdiskapende evne, og vært rådgiver for eiere, styrer og daglige ledere. Kompetanseområder: Styrets verdiskaping, Corporate Governance…