-Sertifiseringsprogrammet var spot on !

Jon Erik Høgberg, Group COO Itera ASA

En skikkelig oppdatering på styrerollen!

Helge Haldorsen, Sertifisert Styremedlem Styresenteret og forhenværende SVP Norsk Hydro og VP Investor Relations Equinor

Det sier Helge Haldorsen, Sertifisert Styremedlem Styresenteret, forhenværende SVP Norsk Hydro og VP Equinor. 


En skikkelig oppdatering på styrerollen!

- Etter mer enn 20 år som toppleder utenfor Norge, ga dette programmet meg spesielt mye i overgangen mot norske styrer!

Programmet var veldig praktisk orientert, med gode  eksempler på do’s and don’ts med styreansvar, retningslinjer og aksjeloven. I sum, et veldig bra opplegg som dekket mine behov.

Diskutere med styrefaglig tyngde

-Jeg fikk rom til å komme med egne erfaringer, og diskutere med styrefaglig tyngde. De andre deltakerne bidro med verdifulle innspill basert på sine erfaringer. Det ga en «innenfor-huden-forståelse» av egen atferd i styrerommet. Spesielt samarbeidet mellom rollene styret, daglig leder og eiere

Haldorsen, understreker hvor viktig det er å kunne knytte egne og andres erfaringer opp mot styrerollen, slik at det blir virkelighetsnært, og dermed blir klar for å håndtere styrevervet i settinger der omgivelsene endrer seg raskt.

FAKTA

Sertifiseringsprogrammet består av fire heldagsseminarer med integrert sertifiseringstest. De som består blir registrert som Sertifisert Styremedlem Styresenteret.

Etter endt sertifisering vil en kunne operere trygt og effektivt i styrets rolle, og beherske styrets verktøy og hovedoppgaver.

Du kan lese mer om programmet og sertifiseringsdagen ved å trykke her

- Etter mer enn 20 år som toppleder utenfor Norge, ga dette programmet meg spesielt mye i overgangen mot norske styrer!

-  Helge Haldorsen, forhenværende SVP Norsk Hydro og VP Equinor

Et program med effekt

Sertifiseringsprogrammet utgjør en prosessuell utvikling for den enkelte deltaker, og har siden 2009 gitt eiere, styreledere, -medlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner

I løpet av prosessen blir deltakerne presentert for eksempler, case og hva-ville-du-gjort scenarioer. slik at styrerollen blir forankret hos deltakerne

Les mer om de fire kursdagene her

Partnerne i Styresenteret

Dokumentasjon på styrekompetanse

-Å ha et godt styre som både kontrollerer, utfordrer og støtter ledelsen har aldri vært viktigere og det enkelte styremedlem kan virkelig påvirke et selskaps ambisjon, strategi og risikohåndtering i en setting der omgivelsene endrer seg raskt, så lenge en mestrer rollen, understreker Haldorsen

Helge Haldorsen er Sertifisert Styremedlem Styresenteret. Kompetansebeviset representerer en dokumentasjon på styrekompetanse og styreforståelse, og utdeles til de som gjennomfører og består sertifiseringstesten.

Den samme testen brukes av Executive Search selskaper når de rekrutterer styremedlemmer for å sikre at styremedlemmer mestrer styrerollen og kan håndtere uforutsette hendelser.

 

Skjermbilde 2021-09-13 kl. 15.59.46
bøker-kombinert-web

Faglig tyngde

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og styreutvikling. Våre partnere publiserer artikler og fagbøker innen Corporate Governance og styrets verdiskaping, og har deltatt på en rekke internasjonale forskningskonferanser.

Samtidig har vi erfaring fra å være styreledere, -medlemmer og daglig ledere for noen av de største multinasjonale selskapene i Norge, samt familiebedrifter, vekstselskaper og start-ups. Det gir oss en praktisk innsikt i å forstå styrerollen under ulike forutsetninger og krav.

Utover å utdanne styremedlemmer, gjennomfører vi styreevalueringer for ASA, familiebedrifter, institusjoner og vekst-selskaper. Samtidig rådgir vi eiere, styrer og daglig ledere innen eierstyring og selskapsledelse, blant annet har vi vært involvert i gjennomgangen av Olje- og Energidepartementets eierrolle.

Ønsker du å mestre styrerollen?

Dersom du ønsker å vite mer om programmet er du velkommen til å lese mer om programmet og melde deg på her, eller ta kontakt med programdirektør Arild Søland for en uforpliktende samtale om din fremferd og fremtid i styreverden.

Email: arild.soland@styresenteret.com
Tlf: 915 98 854

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring