Intensivseminar i styrearbeid

God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivkurset utstyrer deltakere med et rammeverk og verktøy for å håndtere styrehverdagen de står overfor, slik at de blir istand til å utøve sitt styrearbeid på en effektiv og betryggende måte. Seminaret kan tas som et enkelt kurs eller inngå i sertifseringsprogrammet for styremedlemmer

Målgruppe

Dette seminaret er både for deg som er aktiv i rollene styret, daglig leder og eier, samt du som er på vei inn i styreverden og ønsker de beste forutsetninger for å lykkes

Program

Seminaret er delt opp i to. Den første delen presenterer deltakerne for et rammeverk for å forstå styrets rolle. Den neste delen ser på praktiske verktøy for å utøve styrets rolle.

Styrerollen

I denne sekvensen blir deltakerne presentert for et rammeverk for å forstå styrets rolle. Det legges vekt på hvordan styrets rolle kan forstås og utøves. Temaer som trekkes frem er:

  • StyreModellen: Et fundament for forståelse av styrerollen, styrer og styrers arbeid
  • Arbeidsbetingelser for styret:
    herunder om lover, retningslinjer, corporate governnance, etikk, mm
Verktøy i Styrearbeid

Denne sekvensen presenterer deltakerne for praktiske verktøy for å håndtere styrets rolle. Deriblant:

  • årsplan
  • innkalling
  • agenda
  • protokoll
  • sjekkliste for godt styrearbeid

Små grupper og praktisk tilnærming

Seminaret legger opp til en praktisk gjennomgang med eksempler og verktøy. På den måten kan deltakerne relatere kunnskapen til sin egen situasjon.

Det at seminaret gjennomføres i små grupper gjør det mulig for deltakerne å stille spørsmål i løpet av gjennomgangen.

Partnerne i Styresenteret

Faglig tyngde

Foredragsholder Arild Søland har skrevet flere fagbøker om styrer og styrers arbeid. Deriblant flere sammen med forskere på styrers arbeid.

Den faglige rammen til dette seminaret er forankret i Styreboken. Det betyr at de sammenhengende en blir presentert for har en effekt på kvaliteten i ens styrearbeid. Boken er utgitt på Fagbokforlaget og kan kjøpes her.

9788245010213

Kommende kurs i styrearbeid

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 

Foredragsholder:

No items found