Invitasjon til webinar-kurs i praktisk gjennomføring av styreevaluering i ditt styre

Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, Partnere i Styresenteret AS

Stadig flere styrer innser behovet for styrking av sin evne til å fungere som et verdiskapende styre i en tid med store muligheter, men også trusler. Svaret er at styret må sette sin egenutvikling på agendaen. Dette gjelder for så vel store som SMB bedrifter, som belyst i en tidligere artikkel.

Viktig verktøy i styrets arbeid med sin egenutvikling er gjennomføring av en årlig egenevaluering av sin kompetanse, arbeidsform og utført arbeid, med etterpå følgende forbedringstiltak.

Da vi vet at det er mange som ser behov for slik styreevaluering, men som er usikker på hvordan det gjøres i praksis, vil vi gjerne invitere til et webinar-kurs for å gjennomgå detaljene for dette.

Innlederne på kurset vil være Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som har praktisk erfaring fra styreevalueringer i store og små selskaper gjennom 20 år.

Program:

  1. Velkommen til kurs og gjennomgang av program
  2. Presentasjon av elementene i nettbasert og intervjubasert styreevaluering
  3. Omtaler praktiske eksempler fra virkeligheten
  4. Arbeidsoppgave: Tilpasning av nettbasert spørsmålsskjema for fakta-innhenting for din egen bedrift
  5. Gjennomgang av hva analyse av innhentede fakta kan frembringe av potensial for forbedringsmuligheter, oppsummert i Analyse-rapport til styremøtet
  6. Styrebehandling av Analyse-rapporten: Konklusjon av forbedringsbehov og forbedringstiltak
  7. Gjennomføring av forbedringstiltak
  8. Oppsummering, spørsmål og svar

             

Tid:  4. november kl. 09.00-12.30
Kursavgift: Kr. 3.750 ekskl. MVA, som faktureres etter påmelding
Påmelding:  Bindende påmelding foretas her
Påmeldingsfrist: 2. november

_____________________________________________

Om kursholderne:

Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt har omfattende erfaring som bedriftsledere og styreledere/styremedlemmer, nasjonalt og internasjonalt. Mer om kursholderne her.