Laster Arrangementer

Tid: 29. juni 2021 | 10:00 - 2. juli 2021 | 15:00 | Pris: 25000
Sted: Aker Brygge

Sertifiseringsprogrammet

Vår grunnutdanning gir deltakere en helhetlig og solid plattform for forståelse av styrer og styrers arbeid. Iløpet av programmet vil deltakere bli istand til å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner og med ulike forutsetninger og krav.

Et program med effekt

Sertifiseringsprogrammet representerer en prosessuell utvikling for den enkelte deltaker, der en kontinuerlig bygger opp styrekompetanse over fire dager.

De to første dagene utstyrer deltakerne med et rammeverk og verktøy til å håndtere styrerollen i praksis. Deretter belyses styrets avgjørende rolle med strategi og økonomi.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner.

Styreseminar nr 1: Styrerollen og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning til Styresenterets StyreModul 1 og styreseminar nr 1
 • Innledning om styrer og styrers arbeid
 • Nærmere om arbeidsbetingelser for styret
  • Lover
  • Retningslinjer, corporate governnance
  • Etikk
  • Menneskene i styret (Nærmere gjennomgang styreseminar 2)
  • Vedtektenes formålsparagraf
  • Strategi (Nærmere gjennomgang styreseminar 3)
  • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet

Styreseminar nr 2: Styrerollen og menneskene i styrearbeidet

 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
  • Nærmere om styrets rolle og oppgaver
  • Herunder dynamisk rollemodell
 • Menneskene i styret
  • Kompetansen i styret
  • Personlige egenskaper
  • Styresammensetting
  • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
  • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
  • Styrelederfunksjonen

Styreseminar nr 3: Strategi for styremedlemmer

 • Strategiforståelsen
 • Strategiprosessen
 • Styrets involvering i strategiarbeidet
 • Strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll

Styreseminar nr 4: Økonomi for styremedlemmer

 • Bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger,
  • Herunder om resultat, dekningsbidrag, kontantstrøm, balanse, kapitalstruktur, egenkapital, arbeidskapital/likviditet
 • Effektiv metode for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling, med særlig fokus på egenkapital og likviditet
 • Investeringsmodeller, nåverdi, internrente, diskonteringsfaktor, avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi
 • Eksempler gjennomgås fortløpende

Meld deg på her, så tar vi kontakt med deg!

Styremodel 1 ny