-Sertifiseringsprogrammet er det beste jeg har vært med på i mitt yrkesaktive liv

Liina Veerme, Sertifisert Styremedlem, Konsernsjef Salten Kraftsamband, Styremedlem Energi Norge og Årets Kraftkvinne 2020

Det sier Liina Veerme om Styresenteret sitt Sertifiseringsprogram i Styrearbeid


Utgangspunkt i egen situasjon

-Det som gjorde programmet spesielt virkningsfullt var at jeg fikk diskutere med erfarne og kunnskapsrike eksperter, og ble stilt over flere dilemmaer og hva-ville-du-gjort scenarioer. Som konsernsjef står jeg daglig i ulike situasjoner, og dette var viktig.

Samspillet mellom styret og ledelsen

Veerme, understreker hvordan gjennomføringen over fire dager med dialoger med styrefaglig tyngde gjorde programmet håndfast og praktisk der hun fikk god oversikt over muligheter, begrensninger og ansvar overfor styrerommet.

-Et høyst motiverende program, som vil forme mitt videre samspill med mitt styret, og mitt bidrag som styremedlem.

 

FAKTA

Sertifiseringsprogrammet består av fire heldagsseminarer med integrert sertifiseringstest. De som består blir registrert som Sertifisert Styremedlem Styresenteret.

Etter endt sertifisering vil en kunne operere trygt og effektivt i styrets rolle, og beherske styrets verktøy og hovedoppgaver.

Du kan lese mer om sertifiseringsprogrammet ved å trykke her

SKS-Liina-Veerme

- Det som gjorde programmet spesielt virkningsfullt var at jeg fikk diskutere med erfarne og kunnskapsrike eksperter, og ble stilt over flere dilemmaer og hva-ville-du-gjort scenarioer. Som konsernsjef står jeg daglig i ulike situasjoner, og dette var viktig.

-  Liina Veerme, Sertifisert Styremedlem, Konsernsjef Salten Kraftsamband, Styremedlem Energi Norge og Årets kraftkvinne 2021

Et program med effekt

Sertifiseringsprogrammet utgjør en prosessuell utvikling for den enkelte deltaker, og har siden 2009 gitt eiere, styreledere, -medlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner

I løpet av prosessen blir deltakerne presentert for eksempler, case og hva-ville-du-gjort scenarioer. slik at styrerollen blir forankret hos deltakerne

Les mer om de fire kursdagene her

Partnerne i Styresenteret

Dokumentasjon på styrekompetanse

Liina Veerme er Sertifisert Styremedlem Styresenteret. Kompetansebeviset representerer en dokumentasjon på styrekompetanse og styreforståelse, og utdeles til de som gjennomfører og består sertifiseringstesten.

Den samme testen brukes av Executive Search selskaper når de rekrutterer styremedlemmer for å sikre at styremedlemmer mestrer styrerollen og kan håndtere uforutsette hendelser.

 

Skjermbilde 2022-02-21 kl. 12.45.29
bøker-kombinert-web

Faglig tyngde

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og styreutvikling. Våre partnere publiserer artikler og fagbøker innen Corporate Governance og styrets verdiskaping, og har deltatt på en rekke internasjonale forskningskonferanser.

Samtidig har vi erfaring fra å være styreledere, -medlemmer og daglig ledere for noen av de største multinasjonale selskapene i Norge, samt familiebedrifter, vekstselskaper og start-ups. Det gir oss en praktisk innsikt i å forstå styrerollen under ulike forutsetninger og krav.

Utover å utdanne styremedlemmer, gjennomfører vi styreevalueringer for ASA, familiebedrifter, institusjoner og vekst-selskaper. Samtidig rådgir vi eiere, styrer og daglig ledere innen eierstyring og selskapsledelse, blant annet har vi vært involvert i gjennomgangen av Olje- og Energidepartementets eierrolle.

Ønsker du å mestre samspillet med styret?

Dersom du ønsker å vite mer om programmet er du velkommen til å lese mer om programmet og melde deg på her, eller ta kontakt med programdirektør Arild Søland for en uforpliktende samtale om din fremferd og fremtid i styreverden.

Email: arild.soland@styresenteret.com
Tlf: 915 98 854

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring