Nyheter

10. november 2022

Tre tips for å bli et attraktivt styremedlem

Hva skal egentlig til for å komme inn i det beryktede styrerommet? Har du lurt på hvordan du – med eller uten styre- og ledererfaring – kan få en plass…

12. oktober 2022

Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid

Styret har fire hovedoppgaver: Sørge for kompetent og motivert daglig leder Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi Sørge for kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring Styrets egenutvikling Det…

16. juni 2022

Hva er verdien av bærekraft i styret?

Samfunnet må styres mot en mer bærekraftig utvikling, men det er grunn til å spørre: Hvilket fokus får egentlig bærekraft i styrerommet, er bærekraft og verdiskaping motsetninger, trenger man en…

3. mars 2022

Tid for å reorganisere styrearbeidet

Gjennom pandemien har vi stort sett måttet gjennomføre styremøter digitalt. Men nå da smitterestriksjonene er borte, hva da? «Det er åpenbart at vi har gjort viktige erfaringer gjennom de to…

7. februar 2022

7 av 10 bruker styreevaluering som virkemiddel for å forbedre styrearbeidet. Dette kommer frem i spørreundersøkelse

Men 56% av de som bruker styreevaluering, har et stort potensial til forbedring av utbyttet da de ikke foretar et forarbeid før styrebehandlingen. Nesten 80% av de som benytter ekstern…

31. januar 2022

Stadig flere vil være med i styrenettverksgrupper – Trenger vi flere grupper?

Den senere tid har vi fått stadig flere forespørsler om deltakelse i våre styrenettverksgrupper. Dette er svært gledelig. Men nåværende to grupper i Oslo-området er fulltallige. Derved er eneste muligheten…

20. januar 2022

Bærekraftskompetanse i styret er ikke nok

Finansavisen har en interessant artikkel publisert 1. desember. I en undersøkelse gjennomført av Storebrand viser det seg at bare 4 prosent av styremedlemmene i landets 25 største selskaper har flagget bærekraftskompetanse i CV-en…

10. desember 2021

Skal jeg påta meg styreverv i en start-up? Hva må jeg i så fall passe på?

Det er mange spennende start-up selskaper for tiden. Noen av disse lykkes, mens en god del faller fra. Dette er normalen for nystartede selskaper, og styrets funksjon og arbeid må…

29. november 2021

Hvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!

Styrets egenevaluering står sentralt med henblikk på effektivisering av styrearbeidet og videre utvikling av styrets verdiskapende evne for morgendagen! Viktigheten av å gjennomføre en systematisk egenevaluering er beskrevet i mange…

25. november 2021

Viktige mål for 2022, eksempelvis bærekraft, må inn i styrets årsplan

Et verdiskapende styre skal på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping og lønnsomhet, – på kort og lang sikt! Og for 2022 vil de fleste styrer stå…

4. november 2021

Verdien av ansattvalgte i norske styrer. Tema i fellesmøtet for deltakerne i styrenettverksgruppene

Tema på fellesmøtet 1. november for deltakerne i styrenettverksgruppene var «Ansattvalgt styremedlem: Ansvar, oppgaver, utfordringer og dilemmaer». Innledere til diskusjon var Harald Stavn (25 år som konserntillitsvalgt for NITO i…

27. oktober 2021

Styrekonferanse: Hvordan bli et attraktivt styremedlem?

Hvordan bli et attraktivt styremedlem? Det er ikke rett frem å skape en styreprofil der en er aktivt etterspurt av rekrutteringsselskaper, valgkomiteer og eiere. Denne styrekonferansen har til hensikt å…

1 2 3 16

Bli med i vårt nyhetsbrev

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS

Her vil du motta faglige artikler, info om tilbud fra iStyrelsen, invitasjoner til arrangementer, invitasjon til spørreundersøkelser og annen relevant informasjon.