Nyheter

14. mars 2019

Styresammensetning i små selskaper – interne/eksterne styremedlemmer

Uansett selskapsstørrelse vil styrets bidrag til verdiskapingen være avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team og i god interaksjon med daglig leder. Følgende forhold vil da være sentrale…

18. januar 2019

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

Styresenteret inviterer til gratis frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man…

22. juni 2017

Har du ambisjon om å påta deg styreverv? Råd og vink om å komme i posisjon for det

Vi i Styresenteret får stadig forespørsel fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, om hvordan komme i posisjon for styreverv. De opplever liten etterspørsel etter styremedlemmer. Samtidig…

Bli med i vårt nyhetsbrev

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS

Her vil du motta faglige artikler, info om tilbud fra iStyrelsen, invitasjoner til arrangementer, invitasjon til spørreundersøkelser og annen relevant informasjon.