Nyheter

8. januar 2021

Perspektiver for styrearbeidet og styrets egenutvikling fremover (under og etter pandemien)

Vi har i 2020 hatt et trekvart år med styrearbeid under pandemi-rammebetingelser. Og vi har gjort oss en del erfaringer som kan være viktige å notere seg for tiden fremover,…

11. september 2020

Dine sterkeste sider kan stå i veien for deg i styreverden

Er du typen som blir så ivrig at du oppfattes som overivrig? Så strukturert at du oppfattes som firkantet? Så kreativ og eksentrisk at andre faller av lasset? Så flink…

24. august 2020

Er du klar til å utforske ditt styrebidrag?

Board Performance: Skap en forskjell i styret, i kraft av deg – Programmet gjør styreledere, daglig ledere og styremedlemmer bedre rustet til å mestre styret som arena. Målet er å…

9. juni 2020

Er styremedlem i dag – Hva må til for å bli kvalifisert styreleder?

Styrenes funksjon og bidrag til verdiskapingen i bedrifter er under betydelig endring og av økende viktighet, slik det ble beskrevet i en nyhetsbrev-artikkel for kort tid siden. Kravene til styremedlemmenes…

25. mai 2020

5 grunner til at Board Performance tar ditt styrearbeid til neste nivå

Spesifikt designet for at dine styrker skal komme frem og til anvendelse i styret. Board Performance Programmet gir deg et sterkt fundament for å skape og påvirke gjennom styret. Her…

27. september 2019

BÆREKRAFTIG STYREARBEID VS. VERDISKAPENDE STYREARBEID

Vi taler ofte om «verdiskapende styrearbeid»! Men er det det samme som, – eller forenlig med – «bærekraftig styrearbeid»? Dette er en problemstilling som det i tiden fremover kommer til…

17. desember 2018

Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

  Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:…

12. desember 2018

Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har Styresenteret startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet. Da Styresenteret har vurdert Board Performance programmet…

Bli med i vårt nyhetsbrev

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS

Her vil du motta faglige artikler, info om tilbud fra iStyrelsen, invitasjoner til arrangementer, invitasjon til spørreundersøkelser og annen relevant informasjon.