Nyheter

22. oktober 2021

Frokost-webinar: Styrenettverksgrupper for kompetanseutvikling og nettverksbygging

Hvis du er interessert i kontinuerlig kompetanseutvikling innen praktisk, verdiskapende styrearbeid og nettverksbygging blant personer engasjert i eierstyring og selskapsledelse / styrearbeid, anbefales du å lese videre om invitasjon til…

11. oktober 2021

Nå er det SMB-styrenes tur til å fokusere på forbedringstiltak i styrearbeidet. Styresenteret lanserer tilpasset styreevalueringsverktøy for SMB

De fleste styrer i små og mellomstore bedrifter (SMB) ser nå behovet for kontinuerlig forbedring og utvikling av sitt styrearbeid. Dette forsterker behovet for tilpasset verktøy for SMB-styrenes egenevaluering, som…

27. september 2021

ISTYRELSEN HJELPER DEG Å FORSTÅ STYREROLLEN I PRAKSIS OG GIR DEG TRYGGHET FOR Å DELTA I FREMTIDENS STYREVERDEN

STYREROLLEN – EN ROLLE SOM GIR SEG SELV? Hvis du har vært eller er styreleder eller styremedlem, så kanskje du har reflektert på hva styrets rolle egentlig er? For det…

23. september 2021

FROKOST-WEBINAR om STYREEVALUERING – som verktøy for styrets egenutvikling

Styret bør gjennomføre en årlig styreevaluering for å sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig da det i tiden settes stadig større krav til styrets rolle…

9. september 2021

STYRETS ROLLE VED SELSKAPSOVERTAKELSE OG NØDVENDIG KOMPTANSE FOR DENNE ROLLEN

Som virksomhetens øverste ledelse, har styret sentrale oppgaver og lovpålagte plikter å ivareta. Et eksempel på en slik konkret enkeltstående oppgave som styret aktivt bør/må vurdere og ta stilling til,…

7. september 2021

AWN i samarbeid med Styresenteret inviterer til frokost-webinar 23. september om styrets egenutvikling og styreevaluering som verktøy

Styrets bidrag til verdiskapingen i bedrifter er blitt stadig viktigere. Det stilles høye krav til kompetanse, kreativitet og styrets evne til å være en strategisk pådriver i forretningsvirksomheten. Dette betyr…

30. august 2021

TRENDER I STYREMARKEDET – MODERNE STYREARBEID

Vidtrekkende endringer i samfunnet med bl.a. digitalisering, elektrifisering, robotisering og teknologiske fremskritt på mange områder, overgang til fornybar energi og f.eks. krav om lavere CO2 utslipp, omfattende helseutfordringer og pågående…

16. august 2021

Høstens Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

Bli Sertifisert Styremedlem! Styresenteret inviterer nå til høstens Sertifiseringsprogram i Styrearbeid. Velg mellom følgende datoer: Tir-Fre    24. – 27. Aug    Aker Brygge Tir-Fre    31. – 03. Sept…

11. august 2021

Webinar: Onboarding av nye styremedlemmer

Mange virksomheter velger inn nye medlemmer til sine styrer uten å ha en plan på hvordan det nye styremedlemmet skal onboardes, slik at vedkommende så raskt som mulig kan bli…

24. juni 2021

Endrede premisser for styret og daglig leder etter pandemien

NHO skriver i «Nytt fra NHO» at Optimismen er tilbake i norsk økonomi, men fortsatt med visse risikofaktorer og flaskehalser som kan bremse utviklingen. For bedriftsstyrene og daglig ledere betyr…

8. juni 2021

Det relative resultatbidraget fra eier, styret og ledelsen når bedriften gjør det bra og når det ikke går så fint

Det blir ofte sagt at forskjellen på en god og en mindre god bedrift er god og mindre god toppledelse. Det er mye sant i dette, men også noen betydelige…

7. juni 2021

Ønsker du å bli Sertifisert Styremedlem?

Ønsker du å bli Sertifisert Styremedlem? Siden 2009 har sertifiseringsprogrammet gitt eiere, styreledere, -medlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen. Her får en solid helhetlig plattform…

1 2 3 4 16

Bli med i vårt nyhetsbrev

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS

Her vil du motta faglige artikler, info om tilbud fra iStyrelsen, invitasjoner til arrangementer, invitasjon til spørreundersøkelser og annen relevant informasjon.