Nyheter

28. mai 2021

Webinar: Har du en idiot i styret?

Overskriften på webinaret «Har du en idiot i styret?» kan for mange virke provoserende da det er feil å stemple andre som «idioter». Selv om overskriften er spissformulert, er temaet…

19. mai 2021

Invitasjon til frokost-webinar om Styrenettverksgruppen-Midt-Norge

Nettverksbygging og styrking av kompetanse er nøkkel til styreverv. Styresenteret inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre). Styrenettverksgruppen som har vært i…

13. mai 2021

WEBINAR: Lansering av styrekarriereprogrammet – For deg som vil ha en fremtid i styrerommet

WEBINAR: LANSERING AV STYREKARRIEREPROGRAMMET — FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET Torsdag 20. Mai kl 09.00 – 09.45 Styresenteret inviterer med dette til lansering av styrekarriereprogrammet. I…

28. april 2021

Sterk anbefaling om å styrke ditt nettverk

Erfaring viser at nettverk mellom mennesker er av helt sentral betydning for å lykkes i dagens krevende næringsliv og offentlig virksomhet. Dette gjelder så vel for bedrifter som for deg…

20. april 2021

Ved årets ordinære generalforsamlinger i SMB-bedrifter bør en nå sørge for å velge inn verdiskapende styrer

Norsk næringsliv er i meget stor grad representert ved bedrifter innen SMB-segmentet. Derfor er det svært viktig at disse bedriftene utvikler seg på en lønnsom måte, noe som bedriftenes styrer…

19. april 2021

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET Torsdag 15. april kl 10.00 – 10.45 Styresenteret inviterer med dette til et nytt gratis webinar, særlig rettet mot deg…

29. mars 2021

Hvordan styret evaluerer daglig leder – Resultater av spørreundersøkelsen

I en artikkel for kort tid siden ble styrets oppgave nr. 1 omhandlet: Sørge for kompetent og motivert daglig leder. Som en viktig del av styrets ivaretakelse av denne oppgaven…

23. mars 2021

Hvordan sørger styret for å evaluere daglig leder med henblikk på forbedringer?

I en nylig nyhetsbrev-artikkel ble det postulert at styrets viktigste oppgave er å sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Der ble det beskrevet hvordan styret kan…

23. februar 2021

Styresenteret inviterer til frokost-webinar om «Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid»

Styresenteret inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Styret har ansvaret for forvaltningen –…

16. februar 2021

Er styremedlemmer fortsatt utsatt for lojalitetsdilemmaer?

Ja, vi hører fortsatt om tilfeller hvor styremedlemmer opplever lojalitetsdilemmaer i utøvelsen av styrevervet. Slike situasjoner kan oppstå ved konflikterende krav eller forventninger fra den eller de som har nominert…

25. januar 2021

«StyreModul1 Digital» – 2. og 3. februar – Digitalt live-styrekurs

«StyreModul1 Digital» gir deg muligheten til å gjennomføre Styresenteret StyreModul1 digitalt, via din pc eller nettbrett der du er. «StyreModul1 Digital» er StyreModul1 i intensivert digitalversjon, live-kurs, nå første gang…

8. januar 2021

Perspektiver for styrearbeidet og styrets egenutvikling fremover (under og etter pandemien)

Vi har i 2020 hatt et trekvart år med styrearbeid under pandemi-rammebetingelser. Og vi har gjort oss en del erfaringer som kan være viktige å notere seg for tiden fremover,…

1 2 3 4 5 16

Bli med i vårt nyhetsbrev

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS

Her vil du motta faglige artikler, info om tilbud fra iStyrelsen, invitasjoner til arrangementer, invitasjon til spørreundersøkelser og annen relevant informasjon.