Profesjonell Styreledelse i Praksis

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppe

Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Kursets innhold

Styrelederkurset tar for seg både det formelle ansvaret ved styrelederfunksjonen så vel som det praktiske ved å danne og lede et godt verdiskapende styrekollegium. M.a.o., kurset vil adressere styreleders ansvar og oppgaver, samt styreleders hensiktsmessige arbeidsform. Med disse kvalifikasjonene blir styreleder en trygg og kompetent styreleder som er viktig for et verdiskapende styrekollegium. Det vil også bli belyst hva som forventes av krav og forventninger til fremtidens styreledere, som vil bli svært avgjørende for verdiskapende og bærekraftig virksomhetsutvikling i tiden som kommer.

Program:

1. Velkommen og introduksjon

Foredragsholder ønsker velkommen til samlingen der deltakerne får presentere sin motivasjon og situasjon for å bli med på seminaret.

2. Oppsummerende presentasjon av verdiskapende styrearbeid

For å danne basis for forståelsen av styreleders ansvar og oppgaver gis det en oppsummerende presentasjon av hovedelementene i verdiskapende styrearbeid.

3. Hva loven sier om styreleders ansvar, oppgaver og myndighet

Det er nødvendig først å klargjøre det formelle ansvaret som loven krever av en styreleder. Dette blir gjennomgått med utgangspunkt i Aksjeloven, men vil i praksis være tilsvarende i hht. andre lover (f.eks. Stiftelsesloven)

4. Styreleders praktiske arbeidsform nå og i fremtiden

Styreleders praktiske arbeidsform for ivaretakelse av styreleders ansvar og oppgaver blir gjennomgått meg bakgrunn i omfattende erfaringer fra foredragsholderne. I tillegg vil det bli belyst hvordan krav og forventninger til styreleder forventes å utvikle seg i tiden fremover.

5. Hvordan rekrutteres en god styreleder?

Da det er svært viktig for kvaliteten og effektiviteten til et styrekollegium å ha den rette styrelederen, er det viktig å sørge for en profesjonell rekruttering av styreleder for et selskap. Hovedelementene i rekrutteringsarbeidet vil bli belyst.

6. Avrunding med spørsmål og svar

Deltakerne får muligheten til å komme med spørsmål og uttrykke hvordan de opplevde kursforløpet.

Kommende kurs i Profesjonell styreledelse i praksis.

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Foredragsholdere med praktisk og faglig kompetanse

Innledere på kurset er Ingvild Myhre og Pål Søland, Partnere i Styresenteret AS – til sammen besitter innlederne en kombinasjon av omfattende praktisk erfaring innen nasjonal og internasjonalt styrearbeid og rådgivning, samt den siste funn fra forskning.

Ingvild-Myhre-1