Rådgivning

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid. Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr Styresenteret rådgivning og assistanse innen problemstillinger og temaer hvor kundene har konkrete behov. Bl.a. kan dette være innen følgende områder:

Assistanse og rådgiving

Står du i en krevende utfordring og har behov for å strukturere en utfordrende situasjon for å navigere igjennom mulighetene du står overfor. Vi i Styresenteret stiller opp med styreekspertise og erfaring fra både krise og vekst situasjoner. Finn den partneren du ønsker å ta kontakt med her eller send inn en forespørsel nederst på siden.

Tilpassede bedriftsinterne styrekurs/-seminar

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter.

Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs.

Ved bedriftsinterne styrekurs/-seminar kan styrets aktuelle behov settes i fokus. Dette kan gjerne kombineres med behandling av styrets årlige egenevaluering.

Tilpasset styreopplæring generelt

Styreopplæring kan ofte være ønsket tilpasset særlige anledninger, grupper eller individer.

Da vil fokus være å tilby det som den enkelt anledning vil ha behov for. Dette inkluderer også en individualisert, tilpasset styreopplæring, hvor innholdet kan styres helt etter den enkeltes behov.

Styrekurs/styreseminar arrangert i samarbeid mellom Styresenteret og andre, f.eks. næringsforeninger eller rekrutteringsfirma.

Styresenteret samarbeider om tilbud av tilpassede styrekurs med flere andre aktører, som f.eks. næringsforeninger, rekrutteringsfirma, etc.

Slike styrekurs vil normalt være åpent for påmelding for alle, men kan være med en rabatt for medlemmer i en gruppering/forening.

 

Utarbeidelse av eierstrategi for et selskap

Eierstrategien utdyper formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiernes krav, prioriteringer og forventninger til selskapet og selskapets styre.

Eierstrategien utarbeides individuelt for det enkelte selskap av eierne, (gjerne i samråd med selskapets styre).

Styresenteret kan tilby assistanse og fasilitering i utarbeidelse av eierstrategier.

Avklare behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre

For at et styre skal kunne være optimalt verdiskapende må det ha en formålstjenlig sammensetning, mao. det er behov for avklaring av nødvendige kompetanser og andre egenskaper for det samlede styrekollegiet.

Styresenteret kan assistere eiere (eventuelt valgkomiteer) med å avklare et selskaps ønskede styreprofil, som vil være grunnlaget for rekruttering av de rette styremedlemmer.

Profesjonell rektruttering av styremedlemmer

Styresenteret er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. Imidlertid kan Styresenteret gjennom samarbeidet med executive search firmaet Agilium Worldwide Norway AS (AWN) anbefale kundene å få assistanse til rekruttering av styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med Styresenteret, har lagt til grunn. Tilsvarende samarbeidsavtale har Styresenteret også med executive search firmaet Badenoch & Clark når det gjelder rekruttering av styremedlemmer.

Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer

Styresenteret tilbyr å være mentor eller coach for hele styrekollegiet, deler av styret eller enkelt-styremedlemmer.

08

Våre rådgivere

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder
Styresenteret AS

Bjarne Aamodt
Styreleder og partner

Ingvild-Myhre-1

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner

Pål-Søland-1

Pål Søland
Programdirektør og partner

Arild-Søland

Arild Søland
Programdirektør og partner