-Sertifiseringsprogrammet var spot on !

Jon Erik Høgberg, Group COO Itera ASA

Sertifiserings-programmet var spot on !

Jon Erik Høgberg, Group COO Itera ASA

Det sier Jon Erik Høgberg, Sertifisert Styremedlem Styresenteret og Group COO i børsnoterte Itera ASA. Han omtaler sertifiseringsprogrammet som spot on, for de med ambisjoner om å mestre styrets rolle.


Praktisk forståelse av styrerollen

-Programmet var veldig praktisk orientert, i god kombinasjon med anerkjent teori om styrets rolle. Jeg fikk rom til å komme med egne erfaringer, og diskutere med styrefaglig tyngde. Det ga meg en veldig god forståelse for styrets rolle og ansvar, spesielt samarbeidet mellom rollene styret, daglig leder og eiere. De mange eksemplene fra styrerom i næringslivet bygde kontinuerlig opp betydningen av hva det betydde i praksis.

-For meg var dette spot on! Det å kunne utveksle synspunkter og bli stilt overfor ulike scenarier med "hva-ville-du-gjort som styremedlem eller styreleder" får en virkelig til å tenke igjennom hvordan en selv ville agert. Særlig interessant var tydeliggjøringen i ansvar og fokus i en styrerolle i forhold til en operativ konsern-rolle som jeg har i Itera.

 

FAKTA

Sertifiseringsprogrammet består av fire heldagsseminarer med påfølgende sertifiseringsdag. De som består blir registrert som Sertifisert Styremedlem Styresenteret.

Etter endt sertifisering vil en kunne operere trygt og effektivt i styrets rolle, og beherske styrets verktøy og hovedoppgaver.

Du kan lese mer om programmet og sertifiseringsdagen ved å trykke her

jeh bilde2

-For meg var sertifiseringsprogrammet spot on! Det å kunne utveksle synspunkter og bli stilt overfor ulike scenarier med "hva-ville-du-gjort som styremedlem eller styreleder" får en virkelig til å tenke igjennom hvordan en selv ville agert

-  Jon Erik Høgberg, Group COO Itera ASA

Et program med effekt

Sertifiseringsprogrammet består av fire heldagskurs med en påfølgende testdag. Etter endt sertifiersering skal en kunne operere trygt og effektivt i styrets rolle.

-Det handler om å være forberedt og beredt, og håndtere hendelser som kommer som lyn fra klar himmel. En forutsetning for det, er at du mestrer styrets rolle, sier programdirektør Arild Søland.

I løpet av prosessen blir deltakerne presentert for eksempler, case og hva-ville-du-gjort scenarioer. slik at styrerollen blir forankret hos deltakerne.

Les mer om de fire kursdagene her

 

 


 

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

- Det handler om å være forberedt og beredt, og håndtere hendelser som dukker opp som lyn fra klar himmel. En forutsetning for det, er at du mestrer styrets rolle. 

-  Arild Søland, Programdirektør Styresenteret Styresertifisering

Faglig tyngde

Programdirektør Arild Søland har skrevet flere fagbøker innen styrets rolle og funksjon, blant annet med toneangivende professorer på området. Det er med å sikre at de sammenhenger deltakerne presenteres for er forskningsmessig vurdert og validert.

Kombinasjonen av faglig tyngde med erfaring med å arbeide overfor styrer, gir deltakerne tilgang til en praktisk håndtering av sin styrerolle.

Sertifiseringsprogrammet bygger på Håndbok i Økonomi for styremedlemmer, og Styreboken.

 

bøker kombinert web

Aktivt eierskap til egen utvikling

-Når du går inn i et styre bør du være klar på at dette er en annen arena enn det operative du er vant til. Søland anbefaler derfor å ta et aktivt eierskap til egen utvikling, da det er få styremøter - noe som gjør at en ikke får den samme mengdetreningen som i en ledergruppe.

Du kan lese mer om og melde deg på Styresenteret sitt sertifiseringsprogram her.