Hadde bedriften din skapt mindre verdi om styret ikke var der?

Helt siden 2009 har eiere, styreledere og daglig ledere fått et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen via Styresenterets sertifiseringsprogram. Er du interessert i et program som leverer effekt?

Sertifiseringsprogrammet

Vår grunnutdanning gir deltakere en helhetlig og solid plattform for forståelse av styrer og styrers arbeid. I løpet av programmet vil deltakere bli istand til å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner og med ulike forutsetninger og krav. 

Et program med effekt

Sertifiseringsprogrammet utgjør en prosessuell utvikling for den enkelte deltaker, der en kontinuerlig bygger opp styrekompetanse over fire dager.

De to første dagene utstyrer deltakerne med et rammeverk og verktøy til å håndtere styrerollen i praksis. Deretter belyses styrets avgjørende rolle med strategi og økonomi.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner.

Styrerollen og Verktøy i Styrearbeid

Dette seminaret kvalifiserer deltakerne til å utøve sitt styrearbeid på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte. Kurset utstyrer deltakere med et rammeverk og verktøy for å håndtere styrehverdagen de står foran

Styrerollen og Menneskene i Styrearbeidet

Dette kurset følger opp der forrige slapp, og driller deltakerne i å mestre styret som arena i lys av menneskers adferd og styreleders funksjon.

Strategi for Styremedlemmer

Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

  • Strategiforståelsen
  • Strategiprosessen
  • Styrets involvering i strategiarbeidet
  • Strategiplanen
  • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll
Økonomi for Styremedlemmer

Dette seminaret har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte. 

Kommende datoer for Sertifiseringsprogrammet

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 

Sertifisert Styremedlem

Deltakere som gjennomfører programmet og består sertifseringstesten blir registrert som Sertifisert Styremedlem hos iSyrelsen og mottar tilhørende kompetansebevis.

Kompetansebeviset representerer en dokumentasjon på styrekompetanse og styreforståelse. Samtidig brukes den samme styretesten av Executive Search selskaper når de rekrutterer styremedlemmer.

Deltakere gir gode tilbakemeldinger på programmet, og uttrykker at de møter sitt styrearbeid på en ny måte. Du kan lese mer om deltakeres erfaringer her.

Faglig tyngde

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og styreutvikling. Våre partnere publiserer artikler og fagbøker innen Corporate Governance og styrets verdiskaping, og har deltatt på en rekke internasjonale forskningskonferanser.

Samtidig har vi erfaring fra å være styreledere, -medlemmer og daglig ledere for noen av de største multinasjonale selskapene i Norge, samt familiebedrifter, vekstselskaper og start-ups. Det gir oss en praktisk innsikt i å forstå styrerollen under ulike forutsetninger og krav.

Utover å utdanne styremedlemmer, gjennomfører vi styreevalueringer for ASA, familiebedrifter, institusjoner og vekst-selskaper. Samtidig rådgir vi eiere, styrer og daglig ledere innen eierstyring og selskapsledelse, blant annet har vi vært involvert i gjennomgangen av Olje- og Energidepartementets eierrolle.

 

bøker-kombinert-web

Kundereferanse: