Strategi for Styremedlemmer

Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en effektiv og verdiskapende måte. Seminaret kan tas som et enkelt kurs eller inngå i sertifseringsprogrammet for styremedlemmer.

Målgruppe

Dette seminaret er for deg som skal arbeide med strategi i eller overfor styrer. Det belyser hvordan du lykkes med styrets strategiarbeid på en effektiv måte. Samtidig gir kurset en mulighet til å utforske hvordan en skal få frem sine strategiske evner i et styrerom.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen presenterer deltakerne for sentral begreper innen strategi. Den andre delen ser på betydningen av strategi for styrets arbeid og hvordan en skal forstå styrets rolle.

Strategisk forståelse

Formålet med denne sekvensen er at deltakerne skal bli presentert sentrale begrep innen strategi. Temaer som blir tatt opp er:

  • Hva er strategi?
  • Bruk av visjoner og mål
  • Hvordan bør en strategiprosess struktureres?
Styrets involvering i strategi

Styret bestemmer selv hvordan de ønsker å innvolvere seg i strategi. Denne sekvensen har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å arbeide med strategi i og overfor styrer.

Små grupper og praktisk tilnærming

Seminaret legger opp til en praktisk gjennomgang med eksempler og verktøy. På den måten kan deltakerne relatere kunnskapen til sin egen situasjon.

Det at seminaret gjennomføres i små grupper gjør det mulig for deltakerne å stille spørsmål i løpet av gjennomgangen.

Styreopplæring

Kommende kurs i Strategi for styremedlemmer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 

 

Foredragsholder:

No items found

Hvem er Styresenteret?

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, med fokus på styrearbeid. Vi gjennomfører styreevalueringer for noen av de største selskapene i Norge som Multiconsult ASA, internasjonale selskaper som Telenor sine daterselskaper i Europa og institusjoner som Finanstilsynet.

Samtidig utdanner og rådgir vi eiere, styreledere og -medlemmer, samt daglig ledere og andre som arbeider overfor styrer. Vi kombinerer den siste internasjonale styreforskningen på området, med praktiske erfaringer fra selv å ha stått i disse rollene og situasjonene.

Våre partnere har publisert artikler og fagbøker i feltet corporate governance og styrets verdiskaping, og vært styreleder og daglig leder for noen av de største virksomhetene i Norge.

Det gir en trygghet i at du får noen å sparre med som forstår og kan bistå i din situasjon, samt at de verktøyene du blir presentert for fungerer i hverdagen.

Partnerne i Styresenteret