Styrekarriereprogrammet

Din vei til å skape en styrekarriere

Hvordan bli et attraktivt styremedlem?

Det er ikke rett frem å skape en styreprofil der en er aktivt etterspurt av rekrutteringsselskaper, valgkomiteer og eiere. Styrekarriereprogrammet er for deg som mener alvor med en styrekarriere og er forberedt på å ta de steg som markedet mener er nødvendig for å komme i betrakting for flere, større eller godt betalte styreverv.

Innleggsholdere

Styrekonferansen samler de viktigste aktørene for styrerekruttering: Valgkomiteer, Internasjonalt Venture Selskap, og Rekrutteringsselskap.

jan-petter westlie

Jan-Petter Westlie
Westlie leder Badenoch + Clark sin styrerekruttering. Han har lang erfaring med å rekruttere styremedlemmer og -ledere inn til børsnoterte, familiebedrifter, teknologiske vekstselskaper og oppstartselskaper.

Westlie vil på denne konferansen presentere hva Badenoch + Clark vektlegger og hvordan de finner kandidater.

Ingvild Myhre,
Partner og daglig leder i iStyreelsen

Ingvild Myhre
Myhre er daglig leder i Styresenteret, og en erfaren næringslivsleder fra blant annet Telenor Mobil AS og styreverv fra Norsk Hydro ASA, Statkraft ASA og ICE Communications ASA. Samtidig har Myhre lang erfaring med å lede flere valgkomiteer i en rekke selskaper.

På denne styrekonferansen vil Myhre presentere hvordan en valgkomite arbeider, hvem de leter etter og hva du skal gjøre for å bli tatt i vurdering som en kandidat til styreverv.

10_Kristin_Aamodt_bio-1
Anders Berg (1)

Kristin Aamodt
Aamodt er Investment Director i det globale Venture Selskapet ArcTern, og leder selskapets Europa-satsning. Tidligere ledet hun Equinors ventureselskap.

På denne styrekonferansen vil Aamodt presentere hva som er den faktiske prosessen bak en styrerekruttering, og hvordan de finner styrekandidater.

Anders Berg
Berg er Seksjonssjef i avdeling for eierskap og prosjekter i Oslo Kommune. Berg har lang erfaring med arbeid i valgkomiteer, og oppfølging av statens eierinteresser i bl.a. SAS. Samtidig har han vært styreleder for OECDs seksjon for best practice innen Corporate Governance i statlige foretak.

På denne styrekonferansen vil Berg presentere hvordan det offentlige vurderer hvem som skal inn i styrerommet, og hvordan de finner kandidatene.

Fysisk styrekonferanse

Aker Brygge

Styrekonferansen i samarbeid med

Styrekonferansen arrangereres i samarbeid med toneangivende aktører innen i styreverden.

ArcternVentures

ArcTern er et internasjonalt miljørettet ventureselskap med hovedkontor i Canada. Deres portefølje har et globalt nedslagsfelt.

b+c logo

Badenoch + Clark er et globalt rekrutteringsfirma som arbeider overfor toppleder- og styrerekruttering. I Norge har de blant annet gjennomført styrerekruttering for Oslo Børs, og samarbeider med Kjeller Innovasjon og Simula Innovations med deres styrerekruttering.

130430 sekundærlogo-svart-hvit bakgrunn

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og styreutvikling. Vi rådgir eiere, styrer og daglig ledere innen eierstyring og selskapsledelse, blant annet har vi vært involvert i gjennomgangen av Olje- og Energidepartementets eierrolle.

Samtidig gjennomfører vi styreevalueringer for en rekke selskaper som ASA, familiebedrifter, institusjoner og vekst-selskaper.

orgrain logo

Orgbrain har som formål å hjelpe styrer med å håndtere sine oppgaver og juridiske forpliktelser på en enklere, bedre og sikrere måte gjennom brukervennlig og moderne teknologi. Dette gjør de gjennom sin styreportal.

Praktiske opplysninger

Styrkonferansen starter den 11. November og varer fra kl 17:00 til 19:00 i Styresenteret sine lokaler på Aker Brygge, Bryggegata 3.

Det vil bli servert lett bevertning med vin. Deltakerpris vil være 600 nok eks.mva. Medlemmer av Styresenteret har gratis inngang. Det er et begrenset antall plasser og vi følger prinsippet om førstemann til mølla. Påmelding er bindende.