Styrekonferansen 2022

28. April kl 17:00 - 20:00 Aker Brygge
Deltakerpris 1.000 NOK eks mva

Venture Governance

Hvordan kan styrer i Norske oppstarts- og vekstselskaper utgjøre en forskjell?

Det tradisjonelle styrearbeidet er tilpasset børsnoterte selskaper, og ikke for vekstselskaper. På denne konferansen møter du akademikere og praktikere som viser tydelige forskjeller på Corporate Governance og Venture Governance, og du får praktiske tips til de utfordringer slikt styrearbeid representerer. Videre inviteres deltakere til å løfte frem sine spørsmål foran et panel med forskere og praktikere

Innleggsholdere

Styrekonferansen samler de viktigste aktørene innen oppstarts og vekstselskaper: Praktikere, Rekrutteringsselskap og Akademia. Slik at du kan få innblikk i mulighetene og utfordringene styret står overfor i denne konteksten

84258- 046

Truls Erikson
Erikson er Professor på Universitetet i Oslo, og leder deres innsats på styreforsking og Venture Governance.

På denne styrekonferansen vil Erikson presentere hva som kjennetegner styrer i raskvoksende norske bedrifter, og bryte opp i våre antagelser om hva som er godt styrearbeid.

Dennis Gan

Dennis Gan
Gan er PhD-kandidat på UiO og har sammen med Professor Erikson funnet hva som kjennetegner styrer i raskvoksende norske selskaper.

På denne styrekonferansen vil Gan presentere sine funn og åpne opp for spørsmål fra salen der de får mulighet til å interagere med det siste inne styreforskningen på rasktvoksende norske selskaper.

Karl-Anders Grønland

Karl-Anders Grønland v/SMB Norge
Grønland er Styreleder i SMB Norge, og har lang erfaring med å arbeide ut fra styrer, der han driver nystartede vekstselskaper frem til børsnotering. Samtidig var Grønland med på å skrive aksjeloven i Norge.

På denne styrekonferansen vil Grønland presentere sin styrefilosofi, verdien av styret i oppstarts og vekstfasen, og hvordan styrets involvering endrer seg i takt med bedriftens utvikling.

170821-EGO-SV

Siri Røsberg v/ Innovasjon Norge
Røsberg er nestleder i styret til Kjeller Innovasjon, og Spesialrådgiver Kommersialisering og Vekst i Innovasjon Norge.

På denne styrekonferansen vil Røsberg presentere for styrets involvering i finansieringsstrategi, og hvordan det er en nøkkel til vekst.

jan-petter westlie

Jan-Petter Westlie
Westlie leder styrerekruttering i Badenoch + Clark. Han har lang erfaring med å rekruttere styremedlemmer og -ledere inn til børsnoterte, familiebedrifter, teknologiske vekstselskaper og oppstartselskaper.

Westlie vil på denne konferansen presentere hva som kjennetegner styrekandidater som driver utviklingen i oppstarts- og vekstselskaper.

Pål Søland

Pål Søland - Konferansier
Søland er Partner i Styresenteret, leder Board Performance Programmet, og rådgir eiere, styrer og ledere rundt styrets verdiskaping.

På denne styrekonferansen vil Søland lede paneldebatten med formål om å samle praktikere og akademikere rundt hva som skal til for at styrer er et konkurransefortrinn i oppstarts og vekstselskaper.

Fysisk styrekonferanse

Aker Brygge

Styrekonferansen i samarbeid med

Styrekonferansen arrangereres i samarbeid med toneangivende aktører innen i styreverden.

Logo uio

Universitetet i Oslo representerer et internasjonalt forskermiljø innen Venture Governance. Deres siste resultater viser hva som kjennetegner styrer i raskvoksende norske tech selskaper.

b+c logo

Badenoch + Clark er et globalt rekrutteringsfirma som arbeider overfor toppleder- og styrerekruttering. I Norge har de blant annet gjennomført styrerekruttering for Oslo Børs, og samarbeider med Kjeller Innovasjon og Simula Innovations med deres styrerekruttering.

130430 sekundærlogo-svart-hvit bakgrunn

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og styreutvikling. Vi rådgir eiere, styrer og daglig ledere innen eierstyring og selskapsledelse, blant annet har vi vært involvert i gjennomgangen av Olje- og Energidepartementets eierrolle.

Samtidig gjennomfører vi styreevalueringer for en rekke selskaper som ASA, familiebedrifter, institusjoner og vekst-selskaper.

smb norge

SMB Norge arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.

innovasjon norge 2

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og hever kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport.

Praktiske opplysninger

Styrkonferansen starter den 28. April og varer fra kl 17:00 til 20:00 i Styresenteret sine lokaler på Aker Brygge, Bryggegata 3.

Det vil bli servert lett bevertning med vin. Deltakerpris vil være 1.000 nok eks.mva. Medlemmer av Styresenteret har gratis inngang. Det er et begrenset antall plasser og vi følger prinsippet om førstemann til mølla. Påmelding er bindende.