Styrerollen og Verktøy i Styrearbeid

En god rolleforståelse er en avgjørende forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å kunne utøve styrerollen på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte.

Målgruppe

Dette seminaret er både for deg som er aktiv i rollene styret, daglig leder og eier, samt du som er på vei inn i styreverden og ønsker de beste forutsetninger for å lykkes.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen presenterer deltakerne for et rammeverk for å forstå styrets rolle. Den neste delen ser på praktiske verktøy for å utøve styrets rolle.

Kl 10:00 - 10:15 Velkommen

Foredragsholder ønsker velkommen til samlingen der deltakerne får presentere sin motivasjon og situasjon for å bli med på seminaret.

Kl 10:15 - 12:00 Et rammeverk for å forstå styrerollen

I denne sekvensen blir deltakerne presentert for et rammeverk for å forstå styrets rolle. Det legges vekt på hvordan styrets rolle kan forstås og utøves. Det legges blant annet vekt på aksjeloven, erstatningsloven og corporate governance.

Kl 12:00 - 13:00 Lunsj

Lunsjen er satt til en time hvor deltakerne får muligheten til å presentere seg og sine situasjoner i avslappet atmosfære

Kl 13:00 - 15:00 Verktøy i styrearbeid

Denne sekvensen presenterer deltakerne for praktiske verktøy for å håndtere styrets rolle. Deriblant:

  • årsplan
  • innkalling
  • agenda
  • protokoll
  • sjekkliste for godt styrearbeid
Kl 15:00 Avslutning

Deltakerne får muligheten til å komme med spørsmål og uttrykke hvordan de opplevde kursforløpet

Kommende kurs i Styrerollen

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Foredragsholder:

No items found

Faglig tyngde

Foredragsholder Arild Søland har skrevet flere fagbøker om styrer og styrers arbeid. Deriblant flere sammen med forskere på styrers arbeid.

Den faglige rammen til dette seminaret er forankret i Styreboken. Det betyr at de sammenhengende en blir presentert for har en effekt på kvaliteten i ens styrearbeid. Boken er utgitt på Fagbokforlaget og kan kjøpes her.

9788245010213
Partnerne i Styresenteret

Små grupper og praktisk tilnærming

Seminaret legger opp til en praktisk gjennomgang med eksempler og verktøy. På den måten kan deltakerne relatere kunnskapen til sin egen situasjon.

Det at seminaret gjennomføres i små grupper gjør det mulig for deltakerne å stille spørsmål i løpet av gjennomgangen.

 

Kundereferanse: