Styret og Daglig leder

Et godt samspill mellom styret og daglig leder er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å håndtere samspillet på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte.

Målgruppe

Er du en daglig leder som ønsker et godt samspill med ditt styre? Eller er du en styreleder som ønsker å skape et fruktbart samspill med daglig leder? Dette seminaret er for deg som er aktiv i eller arbeider opp mot styrer og som ønsker å utforske hvordan sampspillet mellom daglig leder og styret bør legges opp.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen belyser fundamentene for et fruktbart samspill. Den andre delen ser på hvordan en skal strukturere for et effektivt samspill.

Kl 10:00 - 10:15 Velkommen

Foredragsholder ønsker velkommen til samlingen der deltakerne får presentere sin motivasjon og situasjon for å bli med på seminaret.

Kl 10:15 - 12:00 Når Daglig leder og Styret skal Skape Verdi

Formålet med denne sekvensen er å gi  deltakerne fundamentene for et godt samspill mellom daglig leder og styret.

Kl 12:00 - 13:00 Lunsj

Lunsjen er satt til en time hvor deltakerne får muligheten til å presentere seg og sine situasjoner i avslappet atmosfære

Kl 13:00 - 15:00 En struktur for samspill

Formålet med denne sekvensen er å gi deltakerne en struktur for samspill mellom daglig leder og styret. 

Kl 15:00 Avslutning

Deltakerne får muligheten til å komme med spørsmål og uttrykke hvordan de opplevde kursforløpet

Kommende kurs innen styret og daglig leder

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 

Foredragsholder:

Ingvild Myhre

Partner

ingvild.myhre@styresenteret.no

+47 900 38 442

En foredragsholder med praktisk erfaring

Ingvild Myhre har lang erfaring fra ledende stillinger fra styrer og som administrerende direktør. Blant annet har hun ledet Telenor Mobile, Network Norway og Alcatel Telecom. Hun har opplevd samspillet mellom daglig lede og styret fra begge rollene og har sine erfaringer på hvilken verdi det tilfører og hvordan en kan gå frem for å skape et samspill som utgjør en forskjell.

08