Anne Mari Halsan

Til forskjell fra andre programmer er Board Performance basert på å ta inn erfaringer fra deltakerne, diskutere dette i kontekst med aktuell forskning og styrefaglig litteratur, for så å konkludere kunnskapsbasert og praktisk hvordan man best bedriver verdiøkende styrearbeid.