Bård Mikkelsen

«Vi har benyttet Styresenteret som ekstern assistent i fbm. styreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne til å forstå styrets funksjonsmåte ut fra tidligere egen styreerfaring.»