Dave Sandberg

Board Performance Programmet bidro til en bevisstgjøring av viktigheten i styrearbeidet. Jeg bruker denne kunnskapen i mine styreverv og i min operativ stilling som M&A rådgiver.