Jon Erik Høgberg

For meg var dette spot on! Det å kunne utveksle synspunkter og bli stilt overfor ulike scenarier med «hva-ville-du-gjort som styremedlem eller styreleder» får en virkelig til å tenke igjennom hvordan en selv ville agert. Særlig interessant var tydeliggjøringen i ansvar og fokus i en styrerolle i forhold til en operativ konsern-rolle som jeg har i Itera.