Jon-Terje Lepsøy

Å gjennomføre Sertifiseringsprogrammet har gitt meg en helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er.