Kåre Nygård

«Min motivasjon for å tilegne meg formell styrekompetanse er at jeg brenner for å hjelpe andre virksomheter realisere sitt mulighetspotensiale og å unngå de mest åpenbare feilgrep som kan gjøres, spesielt i en tidsalder hvor teknologi, kunstig intelligens og digitalisering vil bli viktigere og viktigere med årene som ligger foran oss. Den tilpassede styreopplæringen er nå gjennomført og har gitt meg svært god innsikt i både formelle og uformelle sider ved styrearbeid. Dermed føler jeg meg nå godt rustet til å påta meg styreverv.»