Ole Kristian Sivertsen

Styresenterets Sertifiseringsprogram skapte gjennom 4 kompletterende styreseminarer en solid plattform for økt verdiskapning gjennom styrearbeid. Sammen med gode rammeverk har programmet bidratt til tydelig rolleforståelse og bevisstgjøring om hva godt styrearbeid er og hvordan styrke forståelsen av arbeidet i styrekollegiumet som helhet. Erfaringsutveksling mellom deltagere sammen med diskusjon og refleksjon omkring aktuelle case sørget for betydelig dybdeforståelse som uten tvil vil være verdifullt for styrearbeidet fremover.